kiem tra hoc hi mon dai so 7 kì – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiem tra hoc hi mon dai so 7 kì, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nhân hoà
Ngày …. tháng …. năm …..
Đề I

Điểm: ……………
Bài kiểm tra
Môn: Đại Số 7
Phần II: Trắc nghiệm ()
Họ và tên học sinh: …………………………………… Lớp 7 …..

Trắc nghiệm khách quan (3đ) (Chọn một đáp án, điền vào khung cuối bài kiểm tra)
Câu1: Mốt của dấu hiệu là:
A, tần số lớn nhất
B, giá trị có tần số lớn nhất
C, tần số nhỏ nhất

D, giá trị lớn nhất
E, giá trị nhỏ nhất
F, tần số có giá trị lớn nhất

Câu 2: Lớp trưởng ghi lại số học sinh nghỉ học trong một tháng:
0
1
2
0
0
2
1
2
0
4
1

1
0
0
0
1
2
2
0
1
2
1

Số lượng học sinh nghỉ học trong một tháng là:
A, 22
B, 44
C, Đáp án khác.

D, 23
E, 24
F, 21

Câu 3: Điểm của học sinh bàn 1 lớp 7A được ghi lại bởi bảng sau:
7
6,5
7
8,5
5

Điểm trung bình của cả bàn là:
A, 6
B, 7
C, 8

D, 6,5
E, 6,8
F, Đáp án khác

Câu 4: Có 4 bạn cùng ngồi một bàn. Số cách sắp xếp chỗ ngồi khác nhau cho các bạn là:
A, 8
B, 12
C, 14

D, 16
E, 24
F, Đáp án khác

Câu 5: Thời gian 4 bạn đọc chạy 100m được ghi ở bảng có 1 số bị xoá. Thời gian chạy trung bình của các bạn là 13s.
12
14
?
14

Số bị xoá là:
A, 15
B, 14
C, 13

D, 10
E, 12
F, Đáp án khác

Câu 6: Lượng mưa hàng tháng đo được ghi lại ở bảng dưới đây:
Tháng
4
5
6
7
8
9

Lượng mưa (mm)
30
60
80
70
60
40

Mốt của dấu hiệu là:
A, 80
B, 30
C, 9

D, 4
E, Đáp án khác
F, 6

Học sinh điền đáp án vào bảng sau :
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án

Trường THCS Nhân hoà
Ngày …. tháng …. năm …..

Đề I
Đề kiểm tra
Môn: Đại Số 7
Phần II: Tự luận (30’)
Họ và tên học sinh: …………………………………… Lớp 7 …..

Phần tự luận: (7đ)
Bài 1 (6điểm): Số điểm kiểm tra 45 phút của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:
8
5
6
7
4
8
6
2
4
8
3

9
10
4
2
8
7
10
8
5
8
6

8
7
4
9
8
6
9
5
8
7
6

a, Dấu hiệu ở bảng trên là gì?
b, Lập bảng tần số.
c, Tính điểm trung bình của lớp 7A.
d, Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
e, Tìm mốt.
Bài 2 (1điềm):
Có 5 người gặp nhau, mỗi người lần lượt bắt tay nhau một cái. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.