KIỂM TRA HKII TOÁN 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIỂM TRA HKII TOÁN 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I. TNKQ (2 điểm)
Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Kết quả của phép tính (2+x)2 là:
A. 4+2x+x2 B. 4+4x+x2 C. 2+2x+x2 D. 2+4x+x2
Câu 2. Kết quả của rút gọn phân thức là:
A. B. C. D.
Câu 3. Nghiệm của bất phương tr?nh: 4x+2 < 3x+3 là:
A. x1 C. D. x0
Thời gian ô tô đi: (h)
Thời gian ô tô về: (h)
V? thời gian về ít hơn thời gian đi là nửa giờ, ta có phương tr?nh:
-=

Vậy qu?ng đường AB dài 105km.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,75
0,25

Câu 8: ( 3 điểm)
Phần
Nội dung tr?nh bày
Điểm

a

Ta có: BF//AD (gt)
(so le trong)
(so le trong)
(g.g)

Lại có: AB//GD (gt)
(so le trong)
Mà (đ.đ)
(g.g)

0,5

0,5

b
Theo câu a, ta có:
(g.g) (1)
(g.g) (2)
Từ (1) và (2) suy ra

0,25

0,25

0,5

c
Theo câu a, ta có:
(g.g) (3)
(g.g) (4)
Từ (3) và (4) suy ra (không đổi).
Vậy BF.DG không đổi khi F thay đổi trên BC.

0,25

0,25

0,25
0,25

Câu 9: ( 1 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.