kiểm tra HKII T8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiểm tra HKII T8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
(Thời gian 90’,không kể thời gian giao đề )
MA TRẬN

Biết
TN TL
Hiểu
TN TL
Vận dụng
TN TL

Tổng

Thống kê

C1,2,5 B1
(0,75) (1)
C3
(0,25)
C4
(0,25)
6
(2,25)

Biểu thức đại số

C11,12
(0,5)
C6,13 B2a
( 0,5) (0,5)
C7,8,9,10 B2b,B3
(1) (1,5)
12
(4)

Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác
C14,20 B4b
(0,5) (0,5)
C15,17 B4c
(0,5) (0,5)
C16,18,19 B4a
(0,75) (1)
9
(3,75)

Tổng
9
(3,25)
7
(2,25)
11
(4,5)
27
(10)

I Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)
Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng
Dựa vào bảng thống kê thời gian làm một bài toán (theo phút) của học sinh lớp 7A (giả thiết học sinh nào cũng làm bài)để trả lời câu hỏi 1;2;3.
Thời gian (x)
4
5
6
7
8
9
10

Tần số (n)
4
2
5
7
9
7
6

1.Tổng số học sinh lớp 7A là:
a. 50 b. 45 c. 40 d. 42
2.Số các giá trị khác nhau là:
a. 10 b. 7 c. 4 d.12
3.Mốt của dấu hiệu là:
a. 11 b. 9 c. 7 d. 8
4.Thời gian trung bình để làm một bài tập của học sinh lớp 7A là:
a. 7 phút 5giây b.7 phút 30 giây c.6 phút d. 8 phút 5 giây
5.Khi có sự chênh lệch quá lớn giữa các giá trị trong bảng tần số thì ta không nên lấy số trung bình cộng làm đại diện
a. Đúng b. Sai
6.Bậc của đa thức x2y3 + x6y -2x4y2 là:
a. 6 b. 4 c. 8 d. 7
7.Thu gọn đơn thức (-1/3 x2y)(3 xy)2 được:
a.3 x4y3 b.- x4y3 c. – 3 x4y3 d. – 3 x4y2
8.Trong các số sau ,số nào là nghiệm của đa thức x2 -2x -3
a.1/2 b.1 c. -1 d. -3
9.Điền đơn thức thích hợp vào chỗ ( ……) trong đẳng thức sau :
(…………………..) + 3 x2y3 = – 2 x2y3
10.Gía trị của biểu thức x2 y + x y2 tại x = 2 , y = -1 là:
a. 2 b. -2 c. -6 d. 6
11. Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức :
a. -2y b. x + y c. 3 – x2 d. (5 + x) y2
12.Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức -2 x2 y
a. 5 xy2 b. -1/ 2 (xy)2 c. 4 xy (-x) d. – xy
13.Cách sắp xếp nào của đa thức sau đây là đúng (theo luỹ thừa giảm dần của biến x)
a. 2 + 2×5 – x4 + 5×3 – x2 + x b. 5×3 + 2×5 – x4 -x2 + x +2
c. 2×5 – x4 + 5×3 – x2 + x + 2 d. 2 + x – x2 + 5×3 – x4 + 2×5
14.Điền vào chỗ (………)để được câu đúng
I là giao điểm của ba đường ………………………………..của tam giác ,khi đó I cách đều ba đỉnh của tam giác
15. Biết G là trọng tâm của tam giác ABC ,AM là đường trung tuyến .Đẳng thức nào sau đây không đúng
a. AG : AM = 2 :3 b. GM : AM = 1 : 3 c. GM :AG =1:3 d. AG:GM =2:1
16.Bộ ba nào sau đây có thể tạo thành độ dài ba cạnh của một tam giác vuông
a. 3cm,4cm ,5cm b. 4cm ,5cm,6cm c. 3cm,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.