Kiểm tra HKII Nguyễn Phước Hạnh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm tra HKII Nguyễn Phước Hạnh, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
Ngày : 29/4/2010

Bài 1 : ( 3 điểm ) Thực hiện phép tính:

a) c)

b) d)

Bài 2 : ( 3 điểm )Tìm x biết :

a) c)

b) d)

Bài 3 : ( 2 điểm )
Lan làm một số bài tập toán trong ba ngày. Ngày đầu Lan làm được tổng số bài. Ngày thứ hai Lan làm được tổng số bài. Ngày thứ ba Lan làm 5 bài thì xong.
Hỏi trong ba ngày Lan làm được bao nhiêu bài toán ?
Tính số bài toán Lan làm ngày đầu tiên ?

Bài 4 ( 2 điểm )

Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy , Oz sao cho góc xÔy = 300. ; góc xÔz = 600.
a) Tính số đo góc yÔz
b) Tia Oy có là tia phân giác xÔz không ? Vì sao ?
Gọi tia Ox’ là tia đối của tia Ox, Oy’ là tia đối của tia Oy. So sánh yÔz và x’Ôy’

BÀI GIẢI
Bài 1 : thực hiện phép tính :

a) =
=
=
b) =
=
=
=

c) =
=
=
d) =

=

=
=
=
=
Bài 2 Tìm x biết :

a) ↔

b) ↔


Hay


c) ↔

d) ↔

Bài 3: toán đố

Phân số chỉ bài toán ngày thứ ba :
( số bài)
Số bài toán trong 3 ngày :
( bài toán )
Số bài toán Lan làm ngày đầu :
( bài toán )
Bài 4: toán hình

z

y

x 300. x’
O

’ y’

a) Vì xÔy < xÔz ( 300< 600 ) nên tia Oy là tia nằm giữa hai tia Ox và Oz nên ta có :
xÔy + yÔz = xÔz
300 + yÔz = 600.
yÔz = 600 – 300 = 300.
Vậy yÔz = 300.

b) Ta có xÔy = 300. ( gt )
Mà. gÔz = 300. ( cmt )
Nên xÔy = yÔz = 300.
Vậy tia Oy là tia phân giác của xÔz

c) Vì tia Ox’ là tia đối của tia Ox nên Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Ox’ :
ta có : xÔz + xÔx’ = xÔx’
600 + zÔx’ = 1800.
zÔx’= 1800 – 600 = 1200.
Vậy zÔx’= 1200.
Vì tia Oz là tia nằm giữa hai tia Ox và Oy nên ta có :
yÔx’ = yÔz + zÔx’
zÔx’= 300 + 1200.=1500.
Vì tia Oy’ là tia đối của tia Oy nên Ox’ là tia nằm giữa hai tia Oy, Oy’ :
ta có : yÔx’ + x’Ôy’ = yÔy’
1500 + x’Ôy’ = 1800.
x’Ôy’= 1800 – 1500 = 300.
Nên x’Ôy’= 300.
Mà yÔz = 300. ( cmt )
Vậy x’Ôy’= yÔz = 300.

Chúc các em may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.