KIEM TRA HKI+DAP AN(NP) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KIEM TRA HKI+DAP AN(NP), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra học kì I
Môn: Toán Lớp 8
Thời gian: 90 phút

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh tròn trước phương án đúng ( từ câu 1 đến câu 4)
Câu 1: (0.5 điểm) Kết quả của phép nhân 2×3(9×2-5) là:
A. 18×5-5 B. 2×3-10 C. 18×5-10×3 D. 18×6-10×3
Câu 2: (0.5 điểm) Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào sai?
A. x2+2x+1 = (x+1)2 C. x2-x+
B. 16×2+8x+1 = (4x+1)2 D. (2x-3)(2x+3) = 4×2+ 9
Câu 3: (0.5 điểm) Đa thức 10x3y+15x4y2+20x2y2z chia hết cho đơn thức nào dưới đây.
A. 10×3 B. 30xy C. 5xy2 D. 5x2y2
Câu 4:(0.5 điểm) 4. Tìm x biết cho kết quả là:
A. B. C. D.
Câu 5: (1 điểm) Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp.

Câu
Nội dung
Đúng
Sai

Hình chữ nhật là một hình bình hành có một góc vuông.

Hình vuông vừa là hình thang cân, vừa là hình thoi.

Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi.

Trong hình chữ nhật, giao điểm hai đường chéo cách đều bốn đỉnh của hình chữ nhật.

Phần II tự luận (7điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử;
3×3+12×2+12x
x3+4×2-9x-36
Bài 2: ( 1,5 điểm) Cho phân thức A = (x 3; x -3).
a/ Rút gọn A
b/ Tìm A khi x=7
Bài 3: Cho hình vuông ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và BC. Các đường thẳng DN và CM cắt nhau tại I.
a/ chứng minh rằng; góc BCM=góc CDN, CM vuông góc với DN
b/ gọi K là trung điểm của CD . Chứng minh; AK vuông góc với DN
c/ Chứng minh tam giác AID cân.
Bài5 ( 1 điểm) Tính giá trị của biểu thức M= Biết 3a2+3b2=10ab và b>a>0
Đáp án + biểu Điểm
Phần I : Trắc nghiệm
Câu 1: C Câu 2: D Câu 3: B Câu 4: B
Câu 5: 1- Đ 2- Đ 3- S 4- S 5- Đ(Câu 5 mỗi ý đúng 0,2 điểm)
Phần II: Tự luận
Bài 1: (1,5 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử;
3×3+12×2+12x = 3x(x2+4x+4) 0.25đ
= 3x(x+2)2 0.5 đ
b) x3+4×2-9x-36 = x2(x+4)-9(x+4) 0.25đ
= (x2-9)(x+4) 0.25 đ
= (x-3)(x+3)(x+4) 0.25 đ
Bài 2: ( 1,5 điểm) Cho phân thức A = (x 3; x -3).
0.5đ

0.25 đ

0.25 đ

b/ x= 7 => A= 0.5 đ
Bài 3 vẽ hình ghi GT , KL đúng 0.5 đ

a

Hỏi và đáp