kiểm tra hk2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiểm tra hk2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP HỌC KỲ 2
A/ Trắc nghiệm đại số và hình học
I/ Đại số :
Câu 1 Cặp phương trình nào cho dưới đây là tương đương ?
a) 3x = 2 + x và 6x – 6 = 0 b) 4x – 5 = x và 2x + 1 = 2x + 3
c) 4x = 1 + 3x và 3x = 13 + 2x d) 7x = 1 – 2x và 5x – 3 = 4 – 4x
Câu 2 Giá trị x = – 2 là nghiệm của phương trình nào cho dưới đây ?
a) 3x + 1 = – 3 – 3x b) 3x + 5 = – 5 – 2x c) 2x + 3 = x – 1 d) x + 5 = 1 + 4x
Câu 3 Phương trình nào trong các phương trình cho dưới đây là phương trình bậc nhất ?
a) 6 – x = 0 b) 3 – 0x = 0 c) 3 – x + x2 = 0 d) ( x – 1 )( x + 3 ) = 0
Câu 4 Phương trình nào cho dưới đây chỉ có một nghiệm ?
a) 4x – 1 = 4x + 3 b) 5 + 2x = 2x – 5 c) 3x – 2x = 3x + 1 d) x – 7x = 1 – 6x
Câu 5 Phương trình nào cho dưới đây có vô số nghiệm ?
a) ( x + 1 )( x2 + 2 ) = 0. b) x2 = – 4 . c) x3 = – 8 . d) 3x – 2 + 2x = 5x – 2
Câu 6 Phương trình nào cho dưới đây không có nghiệm ?
a) x2 – 1 = 0 . b) x – 2 = 3x -2x + 1. c) ( x – 9 )( x – 1 ) = 0 . d) 6x – x = 7 – 5x.
Câu 7 Phương trình – x – m = x + 12 nhận giá trị x = – 1 là nghiệm thì giá trị của m bằng :
a) m = – 10 . b) m = 11 . c) m = 10 . d) Một giá trị khác .
Câu 8 Tập nghiệm của phương trình là :
a) x = 2 . b) x = – 2 . c) Vô nghiệm . d) x = 2 và x = – 2 .
Câu 9 Phương trình 2x + 3 = x + 5 có nghiệm là giá trị nào dưới đây ?
a) 1/2 b) – 1/2 c) 0 d) 2
Câu 10 Phương trình có nghiệm là giá trị nào dưới đây ?
a) – 1 b) 2 c) 0,5 d) – 2
Câu 11 Phương trình 2x + k = x – 1 nhận x = 2 là nghiệm thì giá trị của k bằng
a) 3 b) – 3 c) 0 d) 1
Câu 12 Điều kiện xác định của phương trình là
a) x ( -2 hoặc x ( 3 b) x ( 2 và x ( – 3 c) x ( 3 và x ( – 2 d) x ( 0 ; x ( 3
Câu 13 Giá trị x = – 3 là nghiệm của bất phương trình
a) 2x + 1 >5 b) – 2x > 4x + 1 c) 2 – x 10 – x
Câu 14 : Phương trình ( x – 3 )( 5 – 2x ) = 0 có tập nghiệm là tập số nào dưới đây ?
a) 3 b) c) d)
Câu 15 : Số nghiệm số của phương trình ( x2 – 1 )( x2 + 1 ) = 0 là
a) 2 nghiệm b) 4 nghiệm c) Một nghiệm d) Vô nghiệm.
Câu 16 : Một phương trình bậc nhất có mấy nghiệm ?
a/ Vô số nghiệm b/ Vô nghiệm c/ Duy nhất một nghiệm
d/ Một trong các trường hợp a,b,c .
Câu 17: Điều kiện xác định của phương trình là :
a/ x ( 0 b/ x ( 3 c/ x ( 0 và x ( – 3 d/ x ( 0 và x ( 3
Câu 18: Tập nghiệm của phương trình là
a/ S = 1 ; – 2 b/ S = 1 c/ S = – 2 d/ S = (
II/ Hình học
Câu 19: Tỉ số của hai đoạn thẳng thì :
a) Có đơn vị đo
b) Không phụ thuộc vào đơn vị đo

c) Phụ thuộc vào đơn vị đo
d) Cả 3 câu đều sai

Câu 20: Độ dài x trong hình sau bằng B
M x
a) 2,5 b) 7,5 3

c) 15/4 d) 20/3 A 4 N 2 C
Câu 21: Độ dài x và y trong hình sau bằng bao nhiêu (BC = 3 và AM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.