Kiểm tra HK1 Toan 9 An Lão 0607 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm tra HK1 Toan 9 An Lão 0607, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THPT An Lão

KIỂM TRA HỌC KÌ I –NĂM HỌC 2006-2007
KHỐI 9
Môn thi: Tốn Thời gian : 90 phút

I . TRẮC NGHIỆM (3,0 đ):
Câu 1(2 đ): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng
1. Căn bậc hai số học của số a không âm là:
A. Số có bình phương bằng a B. C. – D. B,C đều đúng
2. Hàm số y= (m-1)x –3 đồng biến khi:
A. m >1 B.m r ; gọi d là khoảng cách OO’.
Hãy ghép mỗi vị trí tương đối giữa hai đường tròn (O) và (O’) ở cột trái với hệ thức tương ứng ở cột phải để được một khẳng định đúng
Vị trí tương đối của (O) và (O’)
Hệ thức

1) (O) đựng (O’)
5) R- r < d < R+ r

2) (O) tiếp xúc trong (O’)
6) d < R- r

3) (O) cắt (O’)
7) d = R + r

4) (O) tiếp xúc ngồi (O’)
8) d = R – r

9) d >R + r

II. TỰ LUẬN (7 đ):
Câu 1(2 đ): Cho biểu thức : P =
Tìm điều kiện của x để P được xác định . Rút gọn P
Tìm x để P >4
Câu 2(2đ): Cho hàm số : y = (m -1)x + 2m – 5 ; ( m1) (1)
Tìm giá trị của m để đường thẳng có phương trình (1) song song với đường thẳng y = 3x + 1
Vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1,5 . Tính góc tạo bởi đường thẳng vẽ được và trục hồnh (kết quả làm tròn đến phút)
Câu 3(3đ) Cho nửa đường tròn tâm O,đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax , By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Qua điểm E thuộc nửa đường tròn (E khác A và B) kẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn, nó cắt Ax , By theo thứ tự ở C và D
Chứng minh rằng : CD = AC + BD
Tính số đo góc ?
Tính : AC.BD ( Biết OA = 6cm)
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN TỐAN 9

I. TRẮC NGHIỆM (3đ):
Câu 1 (2đ): 1. B 2. A 3. B 4. D
Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm
Câu 2 (1đ): 16 28 35 4
Ghép mỗi ý đúng được 0,25 điểm
II. TỰ LUẬN (7đ):
Câu 1 (2đ):
a. Điều kiện : và 0,5 điểm
P = 0,25 điểm
= 0,25 điểm
= 0,5 điểm
= 0,25 điểm
b. P >4 x > 16 0,5 điểm
Câu 2 (2 đ):
ĐT (1) song song với ĐT y = 3x + 1 0,25 điểm
m = 4 0,5 điểm
Vậy với m = 4 thì ĐT (1) song song với ĐT y = 3x + 1 0,25 điểm
b. Khi m = 1,5 hàm số (1) trở thành y = 0,5x – 2
Cho x = 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.