kiểm tra HK II & bài giải – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiểm tra HK II & bài giải, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học : 2010-2011
Môn : TOÁN Lớp : 6
Thời gian : 90 phút

Bài 1 : Thực hiện các phép tính
a) ( -16) + | -14 |
b) 5 + ( -7 ) + 9 + ( -11 ) + 13 + ( -16 )
c) ( -23 ).( -3 ).( +4 ).( -8 )

Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức, với x = -6; y = -5
a) 4x-3y
b) x ( y + 8 ) + 5x

Bài 3 : Tìm x biết :
3.x + 26 = 5
| x + 3 | = 7
x – ( 17 – x ) = x -10

Bài 4 : Lớp 6A có 50 học sinh. Trong đó có học sinh thích chơi bóng đá, 80%
học sinh thích chơi bóng chuyền, thích chơi cờ vua. Hỏi lớp 6A có:
Bao nhiêu học sinh thích chơi bóng đá ?
Bao nhiêu học sinh thích chơi bóng chuyền ?
Bao nhiêu học sinh thích chơi cờ vua ?

Bài 5 : Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho góc xOy=450, góc
xOy 900
Tia Oz có nằm ở giữa hai tia Ox và Oz không ?
So sánh góc xOz và yOz.
Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không ? vì sao ?

BÀI GIẢI

Bài 1
a) ( -16) + | -14 |
= -16 +14
= – ( 16 – 14 )
= -2

5 + ( -7 ) + 9 + ( -11 ) +13 + ( -16 )
= [ 5 + 9 + 13 ] + [ ( -7 ) + ( -11 )+ ( -16 )]
= 27 + ( -34 )
= – ( 34 – 27 )
= -7

( -23 ).( -3 ).( +4 ).( -8 )
= ( 69 ) . ( -32 )
= – 2208

Bài 2 : a) 4x – 3y
Với x = -6 ; y = -5 thì 4( -6 ) – 3( -5 )
Ta có: 4( -6 ) – 3( -5 )
= -24 + 15
= – ( 24 – 15 )
= – 9

b) x ( y + 8 ) + 5x
Với x = -6 ; y = -5 thì ( -6 )( -5 + 8 ) + 5( -6 )
Ta có: ( -6 )( -5 + 8 ) + 5( -6 )
= ( -6 ).( 3 ) + ( -30 )
= – 18 – 30
= – ( 18 + 30 )
= – 48

Bài 3 :
3.x + 26 = 5
3.x = 5 – 26
3.x = – 21
x = – 7

| x + 3 |= 7
Ta có : x + 3 = 7
x = 7 – 3
x = 4
Hoặc : x + 3 = – 7
x = – 7 – 3
x = – 10
c) x – ( 17 – x ) = x -10
x – 17 + x – x = -10
x – 17 = -10
x = -10 + 17
x = 7

Bài 4 :
a) Số học sinh thích chơi đá bóng :
50 . 3 : 5 = 30( học sinh )
b) Số học sinh thích chơi bóng chuyền :
50 . 80 : 100 = 40( học sinh )
c) Số học sinh thích chơi cờ vua :
50 . 7 : 10 = 35( học sinh )
Vậy : 30 học sinh thích chơi bóng đá; 40 học sinh thích chơi bóng chuyền;
35 học sinh thích chơi cờ vua.

Bài 5 :
y z

450 x
O

Vì xOy < xOy ( 450 < 900 ) nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy
Ta có
yOz + xOz = xOy

yOz = xOy – xOz
= 900 – 450
yOz = 450
Mà xOz = 450 ( giả thiết ) Vậy xOz = 450
c) Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
xOz = yOz = 450 ( chứng minh trên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.