kiem tra HK I, tra bai kiem tra HK I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về kiem tra HK I, tra bai kiem tra HK I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 18
Ngày dạy: 24 / 12/ 2009
Tiết 35+36: kiểm tra học kì i
I – Mục tiêu:

Kiểm tra các kiến thức và kỹ năng về:
– Số hữu tỉ, quy tắc xác định GTTĐ của một số hữu tỉ, quy tắc các phép toán trong Q
– Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau, số vô tỉ, số thực, căn bậc hai
– Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch, đồ thị hàm số y = ax ( a ( 0 )
– Hai góc đối đỉnh, đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, tổng các góc của một tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác

II – Chuẩn bị:

– GV: Đề kiểm tra
– HS: Ôn tập kiens thức

III – nội dung kiểm tra:
A/Trắc nghiệm(2điểm): Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ
A. B. C. D.
Câu 2: Tính bằng:
A. B. C. D.
Câu 3: Cho x, y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận và khi x =6 thì y =2. Tìm hệ số tỉ lệ của y đối vối x?
A. 12 B. 14 C. 3 D.
Câu 4: Tọa độ của điểm M trong hình vẽ bên là
A. (2: 3) B. (3 : 2)
C. (-2; 3) D. (2; -3)

Câu 5: Cho 2 góc đối đỉnh xOy và x’Oy’. Khi đó:
A. xOy + x’Oy’ = 900
B. xOy + x’Oy’ = 1800
C. xOy = x’Oy’
D. xOy ≠ x’Oy’
Câu 6: Cho hình vẽ bên, biết a // b. Khi đó:
A. ( + ( = 900 B. ( + ( = 1800
C. ( ≠ ( D. ( = (

Câu 7: Cho hình vẽ bên, Tìm số đo góc (
A. 600 B. 700
C. 300 D. 1100

Câu 8: Cho ABC = DEF biết A = 700, B = 500. Tính số đo góc F?
A. 700 B. 500 C. 1200 D. 600

B/ tự luận:
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) b) c)
Bài 2: (1,0 điểm) Tìm x, y biết và
Bài 3: (2,0 điểm) Hai đội máy ủi có 10 máy (có cùng năng suất) làm việc trên hai công trường có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 3 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 2 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày?
Bài 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Gọi M là một điểm nằm giữa A và D. Chứng minh:
a) AMB = AMC;
b) BMD là tam giác vuông.
Bài 5: (0,5 điểm) Tìm các số x, y, z biết: 2.x = 3.y , 5.y = 7.z và 3.x – 7.y + 5.z = 30.

Ngày dạy: 31/ 12/ 2009

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.