kiểm tra hình học 9 15 phút – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiểm tra hình học 9 15 phút, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Kiểm tra Toán lớp 9
Họ và tên :………………………………. MÔN: HÌNH HỌC
Lớp : 9C Thời gian: 15 phút Đề A
điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

I/ Trắc nghiệm: (3đ )Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lới đúng.
Câu 1: Trong một đường tròn:
Số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo của góc ở tâm
Các góc cùng chắn một cung thì bằng nhau
Góc chắn nửa đường tròn là góc vuông
Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.
Câu 2: Trong các tứ giác sau tứ giác nào luôn nội tiếp trong một đường tròn?
A. Hình thang B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật D. Hình thoi
Câu 3: Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn tâm (O) và góc DÂB =700 . Số đo cung DAB là:
A. 700 B. 1400 C. 2200 D. 2400
II/ Tự luận: (7 đ)
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AD. Trên nửa đường tròn lấy hai điểm B và C sao cho cung AB bé hơn cung AC ( BA: CD ). Hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại E. Vẽ EF vuông góc với AD tại F.
a/ Chứng minh tứ giác ABEF nội tiếp được một đường tròn
b/ Chứng minh: DE.DB= DF.DA.
BÀI LÀM:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường THCS Kiểm tra Toán lớp 9
Họ và tên :………………………………. MÔN HÌNH HỌC
Lớp : 9C Thời gian: 15 phút Đề B
điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

I/ Trắc nghiệm: (3đ )Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lới đúng.
Câu 1: Trong một đường tròn:
Số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo của góc ở tâm
Các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau
Góc chắn nửa đường tròn là góc vuông
Các góc cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.
Câu 2: Trong các tứ giác sau tứ giác nào luôn nội tiếp trong một đường tròn?
A. Hình thang cân B. Hình bình hành C.Hình thang vuông D. Hình thoi
Câu 3: Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn tâm (O) và góc DÂB =1100 . Số đo cung DAB là:
A. 700 B. 1400 C. 2200 D. 2400

II/ Tự luận: (7 đ)
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AD. Trên nửa đường tròn lấy hai điểm B và C sao cho cung AB lớn hơn cung AC ( BA: CD ). Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại E. Vẽ EF vuông góc với AD tại F.
a/ Chứng minh tứ giác FEBD nội tiếp được một đường tròn
b/ Chứng minh: DE.DC= DF.DA.
BÀI LÀM:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.