kiểm tra hình học 7 chương 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về kiểm tra hình học 7 chương 3, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Test Math 60 min

Bài 1 (5 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
1. Cho tam giác ABC có . Số đo hai góc B và C lần lượt là
A. B.
C. D.
2. Cho tam giác ABC có . Tam giác ABC là
A. Tam giác vuông B. Tam giác đều
C. Tam giác tù D. Tam giác nhọn
3. Tam giác ABC vuông tại A, có AB = 4,5 cm, BC = 7,5 cm. Độ dài AC:
A. 5,5 cm B. 6,2 cm
C. 6 cm D. 6,5 cm
4. Tam giác ABC có AB = AC, thuộc dạng đặc biệt nào?
A. cân B. đều C. vuông D. vuông cân
5. Tam giác ABC có góc A bằng , các tia phân giác của góc B và C cắt nhau ở I. Góc BIC có só đo là:
A. B. C. D.
6. Tam giác ABC cân tại A, . Số đo góc là
A. B.
C. D.
7. Cho tam giác có AB = AC. Gọi M là trung điểm BC. Câu nào sau đây sai:
A. B. AM là phân giác của góc A
C. D.
8. Tam giác ABC, các tia phân giác của góc B và C cắt nhau ở I và góc BIC có só đo là . Số đo góc A là
A. B. C. D.
9. Cho AB = 3 cm, AC = 4 cm, AB // CD và góc như hình vẽ. Chọn khẳng định đúng:

A. BC = 7cm
B. AB = CD
C.
D. AD=BC

10. Khẳng định nào đúng?
A. Góc ngoài của ∆ là góc kề với góc trong của ∆ đó.
B.Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau
C. Nếu 2 cạnh và 1 góc của ∆ này bằng 2 cạnh và 1 góc của ∆ kia thì 2 ∆ đó bằng nhau.
D. Nếu 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông này bằng 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông kia thì 2∆ đó bằng nhau.
Bài 2: (5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A(góc A < 90º)  . Vẽ AH vuông góc với BC tại H.
a. Chứng minh: ΔAHC = ΔAHB.
b. Kẻ HM vuông góc với AC tại M. Trên tia đối của tia HM lấy điểm N sao cho HN = HM. Chứng minh: BN // AC.
c.  Kẻ HQ vuông góc với AB tại Q. Chứng minh BC là đường trung trực của NQ.

BTVN
Bài 1. Cho tam giác MNK vuông tại M. Biết MN = 9cm; MK = 12cm.
a) Tính NK.
b) Trên tia đối của tia MN lấy điểm I sao cho MN = MI. Chứng minh: ΔKNI cân.
c) Từ M vẽ MA ⊥ NK tại A, MB ⊥ IK tại B. Chứng minh ΔMAK = ΔMBK
d) Chứng minh: AB // NI. 
Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A.
a. Cho biết AB = 9cm; BC =15cm. Tính AC rồi so sánh các góc của tam giác ABC.
b. Trên BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Từ D vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại E. Chứng minh: ΔEBA = ΔEBD.
c. Lấy F sao cho D là trung điểm của EF. Từ D vẽ DM ⊥ CE tại M, DN ⊥ CF tại N. Cho góc ECF = 60º và CD = 10cm. Tính MN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.