KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 – CHƯƠNG I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 – CHƯƠNG I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 14 : Kiểm tra 45 phút – chương i
môn hình học 6

Ngày soạn :
Ngày kiểm tra :

A – ma trận đề kiểm tra :

độ nhận thức
Lĩnh vực kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

kq
tl
Kq
tl
kq
tl

Các khái niệm về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng và tia.
2
,b
1
1
II-2
0,5
3
C21,2,4
1,5

6

3,0

Quan hệ về 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng;vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng.

1
II-3
0,5
1
C23
0,5
1
II-1
2
1
C31
0,5
1
II-4
1
5

4,5

điểm của đoạn thẳng.
2
C25,6
1

1
C32
0,5
1
II-5
1
4

2,5

4
2
2
1
4
2
1
2
2
1
2
2
15
10

(lệ TNKQ : NB:TH:VD = 2:2:1 – Tỷ lệ TNKQ:TNTL = 5:5)

B – đề bài :

Đề A :

I – Phần Trắc Nghiệm (5 điểm

Câu 1 : (1điểm) Khoanh tròn vào các chữ cái đầu câu cho đáp án đúng :
a)Để đặt tên cho điểm, người ta thường dùng :
a. Một chữ cái viết thường (như a, b, …)
b. Một chữ cái viết hoa (như a, b, …)
c. Bất kì chữ cái viết thường hoặc chữ cái viết hoa.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.
b) Để đặt tên cho một tia, người ta thường dùng :
a. Hai chữ cái viết thường.
b. Một chữ cái viết hoa (làm gốc) và một chữ cái viết thường.
c. Một chữ cái viết hoa.
d. Một chữ cái viết thường.
Câu 2 : (3 điểm) Lấy số thứ tự chỉ các hình ở cột A, đặt vào vị trí tương ứng phù hợp ở cột B.
Cột A
Cột B

1
B
A

A. Đoạn thẳng AB

2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.