kiem tra hinh CI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra hinh CI, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………. Thứ…. ngày…. tháng…. năm2008
Lớp:………………….
KIểm tra 1 tiết
Môn: Hình học

Điểm

Lời phê của cô giáo

Đề bài
I/Trắc nghiệm khách quan (4điểm)
Câu1: Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
a, Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu:
A. xy vuông góc với AB B. xy vuông góc với AB tại A hoặc B
C. xy đi qua trung điểm của AB
D. xy vuông góc với AB và đi qua trung điểm của AB
b, Nếu có hai đường thẳng
A. Vuông góc với nhau thì cắt nhau
B. Cắt nhau thì vuông góc với nhau
C. Cắt nhau thì tạo thành bốn góc bằng nhau
D. Cắt nhau thì tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh
Câu 2: Cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B
Hãy điền vào chỗ trống(…) trong các câu sau:
a, = ……..(vì là cặp góc so le trong)
b, = ……….(vì là cặp góc đồng vị)
c, = …………(vì ………………………………………………………………………….)
d, (vì ……………………………………………………………………………………..)

Câu 3: Vẽ vào ô trống hình vẽ phù hợp với cách viết thông thường
Cách viết thông thường
Hình vẽ

Hai đường thẳng x và y vuông góc với nhau tại A

Đường thẳng d là trung trực của đoạn thẳng MN

Câu 4:: Điền vào (….) phát biểu dưới dạng nếu thì ứng với giả thiết, kết luận và hình vẽ

Giả thiết, kết luận và hình vẽ
Phát biểu dưới dạng nếu thì

a // b
GT
c ( a
KL: c ( b

Nếu………………………………………………………………………..
thì………………………………………………………………………….

a ( c
GT
c ( b

KL: a // b

Nếu………………………………………………………………………..
thì………………………………………………………………………….

II/ Trắc nghiệm tự luận (6điểm)
Câu1:Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo bằng 450
a) Tính số đo góc NAQ
b) Tính số đo góc MAQ
c) Viết tên các cặp góc đối đỉnh
d) Viết tên các cặp góc bù nhau
Câu 2: Trên hình người ta cho biết
a // b và
a, Viết tên một cặp góc so le trong
và nói rõ số đo mỗi góc
b, Viết tên một cặp góc trong cùng phía
và nói rõ số đo mỗi góc

Câu3: Biết,
a)Vì sao a // b ?

b)Tính

Câu 4 : Cho Ax // By biết xA0 = 300; yB0= 1200
Tính x =?

I/ Trắc nghiệm khách quan
Câu1:(1đ)

a) Câu trả lời: D
(0,5điểm)
b) Câu trả lời: A
(0,5điểm)

Câu 2: (1đ)
a) Phần điền:
(0,25điểm)
b) Phần điền:
(0,25điểm)
c) Phần điền: 1800
(2góc trong cùng phía) (0,25điểm)
d) Phần điền: So le ngoài. (0,25điểm)

Câu3: (1đ). Mỗi hình vẽ đúng đợc 0,5điểm

Câu 4: (1đ).Mỗi phần phát biểu đúng đợc 0,25điểm
+ một đờng thẳng vuông góc với một trong hai đờng thẳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.