kiểm tra hình chương 3 có ma trận đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiểm tra hình chương 3 có ma trận đáp án, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

và tên:………………………….. Thứ 5 ngày 8 tháng 3 năm 2012
Lớp :………………………………. KIỂM TRA CHƯƠNG III
MÔN: HÌNH HỌC
I/PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu1: Nối cột trái với cột phải để được câu đúng.
A
B

1. S(O;R)
a.

2. C(O;R)
b.

3. Squạt tròn
c. 2R

d.

: Điền vào ô trống trong bản sau. ( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bán kính
Đường tròn
(R)
Độ dài
đường tròn
(C)
Diện tích
Hình tròn
(S)
Số đo của
Cung tròn
(n0)
Diện tích hình quạt tròn S(q)

a)

13,2 cm

47,50

b)
2,5 cm

12,50 cm2

Câu2: Cho hình bên : Nếu góc = 250 thì góc bằng :

Câu3: Cho hình vẽ, có = 450 = 300

PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1:Hãy tính độ dài của nửa đường
Tròn đường kính AC; AB; BC
Hãy chứng minh độ dài nửa đường

Tròn đường kính AC bằng tổng độ dài hai nửa đường tròn đường kính AB và BC
Bài 2:Tam giác ABC có 3 góc nhọn với trực tâm H. Dựng hình bình hành BHCD và gọi I là giao điểm hai đường chéo
Chứng minh tứ giác ABCD nội tỉếp được .
So sánh các góc và trong đó O là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC
AI cắt OH tại G.Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC

———————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.