Kiểm tra Hình chương 2 (có MT, DA đầy đủ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra Hình chương 2 (có MT, DA đầy đủ), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 36: KIỂM TRA CHƯƠNG II

I. Mục tiêu
Kiểm tra, đánh giá khả năng lĩnh hội, tiếp thu và tái hiện kiến thức về đường tròn và các vấn đề liên quan.
Rèn luyện tính lao động độc lập, sáng tạo.
Căn cứ vào chuẩn kiến thức ra đề phù hợp với mọi đối tượng học sinh để đánh giá và phân hoá đúng trình độ của từng em.
II. Ma trận thiết kế đề ra
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Đường tròn
1

1

2

2
3
3

Liên hệ dây và khoảng cách …
1

1
1

2

2
3

Tiếp tuyến của đường tròn

1

1,5
1

1,5
2
3

Vị trí tương đối của hai đường tròn
1

1

1
1

Tổng
3

3
2

3,5
3

3,5
8
10

III. Đề bài
Cho đường tròn (O) đường kính AB = 12 cm, dây MN vuông góc với AB tại trung điểm I của OB. Các tiếp tuyến của (O) tại M và N cắt nhau tại C. Vẽ đường tròn tâm I đường kính OB.
Xác định vị trí tương đối của (O) và (I)?
Tính độ dài dây MN.
Tứ giác BMON là hình gì? Vì sao?
Chứng minh: CO MN.
Tính diện tích tứ giác MONC.
f) Chứng minh:

HƯỚNG DẪN CHẤM:

GT
(O); CM, CN là tiếp tuyến (O)
MNOB I, IO = IB
Vẽ (I; )

KL
Xác định vị trí tương đối của (O) và (I)?
MN = ?
….

Biểu điểm
Vẽ hình 0,5đ.
Ta có: (O) tiếp xúc trong với (I) tại B 1đ
b) Chứng minh được vuông tại I 1đ
Từ đó áp dụng định lý Py – ta – go tính được MN = 2MI = 1đ
c) Chứng minh đúng tứ giác BMON là hình thoi 1,5đ
d) Theo t/c hai tiếp tuyến cắt nhau tại C,
ta có CM = CN 0.5đ
mặt khác OM = ON = R, 0,5đ
do đó CO là đường trung trực của MN. Vậy CO MN. 0,5đ
e ) Tính được CO = 12 cm 0,5đ

f) Tam giác OMC vuông tại M có đường cao MI 0,5đ
Vận dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông 0,5đ
và tính được 0,25đ
suy ra: đpcm 0,5đ

Lưu ý: Mọi cách giải khác đúng đều cho điểm tối đa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.