kiểm tra hinh 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiểm tra hinh 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luậnNhận Biết
Thông Hiểu
Vận Dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Các loại góc trong đường tròn, tứ giác nội tiếp.
Nhận biết được các loại góc của đường tròn
Hiểu được góc nội tiếp, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn

Nắm vững các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. nắm được t/c của tứ giác nội tiếp để c/m 2 góc bằng nhau, bù nhau.

Số câu: 4

Số câu: 2
( 1 và 2b)

Số câu:2
(2a và 2c )

Số câu: 4

Số điểm: 6

Số điểm:
3 và 2

Số điểm:
1.5và 1.5
8 Điểm

2. .Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Kỹ năng vận dụng và biến đổi công thức để tính toán

Số câu: 1

Số câu: 1
( 2d )

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số điểm: 2

2 Điểm

TS câu: 5
TS điểm: 10

Số câu: 2
Số điểm: 5

Số câu: 1
Số điểm: 2

Số câu: 2
Số điểm: 3

Số câu: 5
Số điểm: 10.0

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH HỌC 9

ĐỀ BÀI :
Bài1 : Cho đường tròn (O) và hai dây AB , AC bằng nhau. Trên cung nhỏ AC lấy điểm M . Gọi S là giao điểm của AM với BC. Chứng minh
Bài2 : Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O;R) . Các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H . Vẽ tiếp tuyến của (O) .
a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp .
b) Chứng minh : .
c) Chứng minh hệ thức AB.AF = AC.AE
d) Cho biết = 900 , bán kính R = 10cm . Tính chu vi hình viên phân giới hạn bởi dây AB và cung nhỏ AB .

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài 1 : ( 3 đ )

A

M

B C S

Ta có là góc có đỉnh ở bên ngoải (O)
Nên = ( sđ – sđ) (1) ( 1đ )
là góc nội tiếp trong (O) chắn cung AM
Nên sđ = ( sđ – sđ) (2) ( 1đ )
Theo gt, ta có AB =AC (3)
Từ (1), (2) và (3) suy ra : ( 1đ )

Bài 2 : ( 7 đ )
( hình vẽ 0,5 đ )

a) Tứ giác BFEC có :
nên BFEC nội tiếp được ( qt cung chứa góc ) (1 đ)
b) Ta có :
( cùng bù )
=>
=> // EF (2 góc ở vị trí so le trong ) (2đ )
Mà OA (t/c tiếp tuyến )
Nên OA
c) CM :
(1,5đ )
d) Chu vi hình viên phân cần tìm : (*)
vì sđ nên AB = (cạnh hình vuông nội tiếp đ tròn)
(2đ )
Từ (*) P = (đvđd)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.