Kiểm tra hình 9 chương III ( Rất hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra hình 9 chương III ( Rất hay), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra chương III. Môn Hình học 9
Thời gian 45 phút ( Không kể thời gian chép đề)
Câu 1.( 5 điểm) Cho hình vẽ. Biết sđ = 300o.
AB = 3cm
Tính góc và
Tính chu vi và diện tích của (O)
Tính diện tích của hình quạt OAnB

Câu 2. ( 5 điểm) Trên nửa đường trong tâm O đường kính AB
Lấy điểm C ( C không trùng với A và B). Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn O cắt nhau tại E, đoạn thẳng AE cắt (O) tại D và cắt BC tại K. Kẻ KH vuông góc với AB ( H ( AB). Chứng minh rằng:
Tứ giác KHBD nội tiếp được đường tròn.
AC.KB = KH.AB
Gọi I là trung điểm của AD. Chứng minh rằng 5 điểm B, E, C, I, O cùng thuộc một đường tròn.

Đáp án
Câu 1:
sđ = 3600 – sđ = 600 0,5
Suy ra: = sđ = 600 0,5
Vì = sđ = 600 = 300 1
Xét (OAB cân tại O có = 600 nên (OAB đều
Suy ra OA = OB = AB = 3cm 1 điểm
Suy ra Chu vi của đường tròn: C = 2( R = 6( ( cm) 0,5 đ
Diện tích của hình tròn: S = (R2 = 9( ( cm2) 1đ
Diện tích của hình quạt OanB là

Áp dụng công tức S = (R2n/ 3600 = ( cm2) 1 đ
Câu 2. Hình vẽ
Vẽ hình và viết GT/ KL 0,5 đ
Xét (KHBD có
= 900 (GT)
= = 900 ( vì góc bội tiếp chắn nửa đường tròn)
Suy ra đpcm 1,5đ
b) HS chứng minh hai tam giác vuông ACB và KHB đồng dạng theo trường hợp G-G 1đ
Rút ra cặp đoạn thẳng tỉ lệ:
= Hay AC.KB = KH.AB ( đpcm) 1 đ
Vì I là trung điểm của AD nên OI ( AD
Suy ra Tứ giác IOBE nội tiếp được trong đường tròn đường kính OE( có hai góc đối diện đều vuông) 0,5 đ
Mặt khác Tứ giác OICE cũng nội tiếp được trong đường tròn đường kính OE ( Vì có điểm I và điểm C cùng nhìn cạnh OE dưới một góc Vuông) 0,5 đ
Suy ra điều phải chứng minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.