kiem tra hinh 9 chuong I – nam 11-12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về kiem tra hinh 9 chuong I – nam 11-12, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường thcs ninh xuân
Họ và tên:………………………………………………………………..
Lớp: 9A
Kiểm tra chương i
Môn: hình học 9
Thời gian làm bài 45 phút

Điểm
Nhận xét của GV

Bài 1 (2điểm): Khoanh tròn chỉ một chữ đứng trước câu trả lời đúng.
Cho có góc D = 900, đường cao DI
a) sin E bằng :
A. ; B . ; C.
b) tanE bằng:
A. ; B . ; C.
c) cos F bằng:
A. ; B . ; C.
d) cot F bằng:
A . ; B . ; C.
Bài 2 (1,5 điểm):
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 5 cm, AC = 7 cm. Tính AH, BC
Bài 3 (2 điểm):
Trong tam giác ABC có AB = 12cm,
góc ABC = 400, góc ACB = 300;
đường cao AH. Hãy tính độ dài AH, AC

Bài 4 (4,5 điểm):
Cho tam giác ABC vuông ở A. Biết AB = 3cm, AC = 4cm.
a) Tính BC, góc B, góc C
b) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE và CE
c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AMEN.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.