Kiem tra Hinh 9 chuong 1 MT-DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiem tra Hinh 9 chuong 1 MT-DA, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục huyện An Dương Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Bắc Sơn Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
*** ***
Bài kiểm tra 45’
Môn : Hình học 9 bài số 1
(Thời gian kiểm tra tuần 8)

Ma trận đề kiểm tra 45 phút hình 9 chương i

Nhận biết (*)
Thông hiểu (**)
Vận dụng (***)
Cộng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Những hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

1,5

4

Tỉ số lượng giác của một góc nhọn và tính chất.
2

1

1

1

1
1
4

1 số hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.

1

0,5
1

1,5
1

0,5

3
2,5đ

Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của một góc nhọn.

1

1,5
1
1,5đ

Cộng
3
1,5đ
1
0,5đ
2


3


1
0,5đ
2
2,5đ
12
10đ

I. Đề BàI: 1. Trắc nghiệm khách quan (2đ):
Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
a)Cho ABC có độ dài ba cạnh là : AB = 3cm , AC = 4cm , BC = 5cm . Độ dài đường cao AH là :
A. 2,4 cm
B . 3,6 cm
C . 4,8 cm
D . 2 cm

b) Cho ABC vuông tại A có BC = 30 cm ; = 300 . Độ dài cạnh AB là :
A. 15 cm
B . 15 cm
C . 15 cm
D. Một đáp án khác

c) Một cột đèn có bóng dài trên mặt đất là 7,5 m . Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 420 . Chiều cao của cột đèn là : ( Chính xác đến 0,1 )
A. 6,6 m
B . 6,7 m
C . 7 m
D . 6,8 cm

d)Cách so sánh nào sau đây là sai :
A. sin450 < tg450
B .cos320 >sin320
C . tg300 = cotg300
D. sin650 = cos250

Câu 2: Điền đúng ( Đ ) hoặc sai ( S ) vào các khẳng định sau:
a) sin = cos(900 – )
b) sin2 – cos2 = 1

c) ABC ; = 900 , ta có :
AH2 = BH . BC
d) ABC ; = 900 , ta có :
AB = BC . sinC

Phần II: Tự luận (8đ)
Bài 3: (2 điểm)
Cho tam giác ABC có AB = 12 cm; = 400 ; = 300; Đường cao AH.
Hãy tính độ dài AH, HC?
Bài 4: (5 điểm)
Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 3 cm ; AC = 4 cm.
a) Tính BC , , ?
b) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE , CE?
c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AMEN?
Bài 5:(1 điểm)
Biết sin ( = . Tính giá trị của biểu thức: A = 2sin2 ( + 5cos2 (.
III.ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I Trắc nghiệm khách

Hỏi và đáp