Kiem tra hinh 9 c1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiem tra hinh 9 c1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

và tên:……………………………..
Lớp:……………………………………

KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH HỌC 9
Năm học: 2010 – 2011
ĐỀ A
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3đ)
Câu 1: Cho hình vẽ, sin( bằng:
A. B.
C. D.
Câu 2: Cho hình vẽ, độ dài a bằng :
A. b.cotg( B. c.sin(
C. c.cotg( D. b.tg(

Câu 3: Cho hình vẽ, trong các công thức sau công thức nào sai ?
A. b.h = a.c B. c2 = b.c’
C. h2 = a’.c’ D. a2 = a’.c’

Câu 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 3, CH = 9, đường cao AH bằng: A. 27 B. 12 C. D.
Câu 5: Cho biết giá trị của bằng:
A. B. C. D.

Câu 6: Cho hình vẽ, độ dài x là bao nhiêu ?
A. 15 cm B. cm C. cm D. cm

II . PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)
(Độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba, góc làm tròn đến độ)
Bài 1: (2đ) Tìm x, y có trên hình vẽ sau :

y

Bài 2: (1đ) Không dùng bảng số và máy tính bỏ túi, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau từ nhỏ đến lớn :
cos 480 ; sin 250 ; cos 620 ; sin 750 ; sin 480
Bài 3: (2đ) Giải tam giác DEF vuông tại D biết : DE = 9 cm; góc F = 470.
Bài 4: (2đ) Cho tam giác ABC, BC = 15 cm, góc B = 340, góc C = 400. Kẻ AH vuông góc với BC (H ( BC). Tính độ dài đoạn thẳng AH.
KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH HỌC 9
Năm học: 2010 – 2011
ĐỀ B
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3đ)
Câu 1: Cho hình vẽ, cos( bằng:
A. B.
C. D.
Câu 2: Cho hình vẽ, độ dài a bằng :
A. c. cos( B. c.sin(
C. b. tg( D. b.sin(

Câu 3: Cho hình vẽ, trong các công thức sau công thức nào sai ?
A. h2 = a’.c’ B. c2 = b.c’
C. a2 = a’.c’ D. b.h = a.c

Câu 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 4, CH = 7, đường cao AH bằng: A. 28 B. C. D. 11
Câu 5: Cho biết giá trị của bằng:
A. B. C. D.

Câu 6: Cho hình vẽ, độ dài x là bao nhiêu ?
A. cm B. cm
C. 10 cm D. cm
II . PHẦN TỰ LUẬN: (7đ) (Độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba, góc làm tròn đến độ)
Bài 1: (2đ) Tìm x, y có trên hình vẽ sau :

Bài 2: (1đ) Không dùng bảng số và máy tính bỏ túi, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau từ nhỏ đến lớn :
sin 730 ; cos 280 ; sin 550 ; cos 520 ; sin 680
Bài 3: (2đ) Giải tam giác MNP vuông tại M biết : MN = 11 cm; góc P = 370.
Bài 4: (2đ) Cho tam giác ABC, BC = 12 cm, góc B = 330, góc C = 410. Kẻ AH vuông góc với BC (H ( BC). Tính độ dài đoạn thẳng AH.
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH HỌC 9 – NĂM HỌC : 2010 – 2011
TUẦN 10 – TIẾT 19
ĐỀ A:
I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3đ)
Mỗi câu đúng được 0,5 đ
Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: D Câu 4: D Câu 5: B Câu 6: C
II. Phần tự luận: (7đ)

ĐÁP ÁN
ĐIỂM

Bài 1: (2 đ) Aùp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A

Hỏi và đáp