KIEM TRA HINH 7 CHUONG III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về KIEM TRA HINH 7 CHUONG III, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lại Xuân
Ngày tháng 04 năm 2011
Đề 1

Lớp 7A
kiểm tra

Họ và tên: ………………………………………………………………
Môn: Hình học
Tiết 62

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

I. Trắc nghiệm (2đ) Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1 (0,25 điểm): Mỗi tam giác có bao nhiêu đường phân giác?
A. 1 B. 3 C. 2 D. 6 E. 4
Câu 2 (0,25 điểm): Cho (ABC có AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 4cm thì:
A. A < B < C B. C < B < A C. A < C < B D. C < A < B
Câu 3 (0,5 điểm): Cho (ABC có A = 600 ; B = 700 khi đó:
A. AB > BC > AC B. AC > BC > AB
C. BC > AC > AB D. AB > AC > BC
Câu 4 (0,25 điểm): Cho (MNP vuông tại M, khi đó:
A. MN >NP B. MN > MP C. MP > MN D. NP > MN
Câu 5(0,25 điểm): Các đường trung tuyến của một tam giác cắt nhau tại một điểm, điểm đó gọi là
A. Trọng tâm tam giác. C. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
B. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác. D. Trực tâm tam giác
Câu 6 (0,5 điểm): Trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau, trường hợp nào không là độ dài ba cạnh của một tam giác?
A. 9m, 4m, 6m B. 7m, 7m, 3m. C. 4m, 5m, 1m. D. 6m, 6m, 6m.

iI. tự luận (8đ)
Bài 1:(3,5 điểm) Cho ABC có BC = 34 cm. Các trung tuyến BD và CE là cắt nhau tại G. Biết BD = 24 cm, CE = 45 cm. Tính các cạnh của tam giác GDE.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2:(4,5 điểm) Cho MNP có N < P < 900. Từ M kẻ MH vuông góc với NP (H ( NP). Trên MH lấy điểm D. So sánh
HN và HP
DB và DP
DNP và DPN
NMH và PMH

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hỏi và đáp