kiem tra hinh 6 chuong 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiem tra hinh 6 chuong 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Soạn:10/3/2012
Giảng:
Tiết 23 – KIỂM TRA VIẾT
A- Mục tiêu:
– Kiến thức: Kiểm tra các khái niệm về góc, góc vuông , góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Hai góc phụ nhau, bù nhau, kề bù. Tia phân giác của một góc.
– Kỹ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình về góc, phân tích hình vẽ, tìm cách giải bài toán và trình bày lời giải chính xác, rõ ràng.
– Thái độ: Rèn luyện tính chính xác cẩn thận cho HS.
B. Chuẩn bị. Đề bài cho từng học sinh
C. Tiến trình dạy học:
1. Tổ chức: .6A…………………………………………………………………………………………………..
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
3. Bài mới:
I.Ma trận đề kiểm tra

Cấp độ

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Nửa mặt phẳng. Góc

Hiểu khái niệm góc.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

C7ab
1,5
15%

2
1
10%

Chủ đề 2
Số đo góc.
– Biết nhận ra một góc trong hình vẽ, hai góc phụ nhau, bù nhau, kề bù, góc nhọn, góc tù.
– Biết số đo góc vuông, góc bẹt
– Vẽ được góc khi biết số đo.
– Xác định được một tia nằm giữa hai tia.
– Tính được số đo góc, từ đó so sánh được hai góc
– Vẽ được 2 góc trên cùng nửa mặt phẳng khi biết số đo. Vẽ được hai góc kề bù.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
C1,2,4,5,6
2,5
25%

C3
0,5
5%
C9ab
1,5
15%

C8
1,5
15%

9
8,0
80%

Chủ đề 3:
Tia phân giác của một góc

Biết giải thích một tia là tia phân giác của một góc

Biết vận dụng một tia là tia phân giác của một góc để tính số đo góc

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

C9c
0,5
5%

C9d
1,0
10%
2
1,0
10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5
25%
6
4
40%
2
4,0
40%
13
10
100%

Đề bài
A. Phần trắc nghiệm khách quan: (3, 0 điểm )
Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái ở đầu câu trả lời đúng?
Câu1: Cho góc xOy có số đo là 850 . Góc xOy là góc :
A. Nhọn B. Vuông C. Tù D. Bẹt
Câu 2: Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc bù nhau:
A. Đúng B. Sai
Câu 3: Cho góc xOy bằng 1300, vẽ tia Ot nằm trong góc xOy sau cho góc xOt bằng 400. Vậy góc tOy là góc:
A. Nhọn B. Vuông C.Tù D. Bẹt
Câu 4: Cho và là hai góc kề bù và thì số đo bằng:
A. B. C. D.
Câu 5: Cho biết A và B là hai góc phụ nhau. Nếu góc A có số đo là 550 thì góc B có số đo là:
A. B. C. D.
Câu 6: Số đo của góc bẹt là :
A. 900 B. 1000 C. 600 D.1800
B. Phần tự luận: (7 điểm)
Câu 7:
a) Góc là gì ?
b) Vẽ góc xOy có số đo bằng 450
Câu 8: Vẽ hai góc kề bù xOm và mOy biết góc mOy bằng 600 . Tính số đo góc xOm?
Câu 9: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oy sau cho góc xOt bằng 300, góc xOy bằng 600.
a)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.