Kiểm tra Hình 45′ bài số 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra Hình 45′ bài số 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………………………..
Lớp 9…
Kiểm tra: hình học ( bài số 1)
Thời gian: 45 phút

Đề bài
I. Trắc nghiệm:
Câu 1( 1 điểm): Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…)
Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng
a, Cạnh huyền nhân với …………………………. hoặc ………………………………..
b, Cạnh góc vuông kia nhân với ………………………… hoặc ………………………

Câu 2( 1 điểm): Chọn kết quả đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu đúng. Cho hình vẽ:
a) sin( bằng:
A: B: C:
b) tan( bằng:
A: B: C:

II. Tự luận:
Câu 1( 3 điểm): Dựng góc nhọn biết
Câu 2( 5 điểm): Cho (ABC có AB = 4 cm; AC = 3 cm; BC = 5 cm
a) Chứng minh (ABC vuông tại A
b) Tính và đường cao AH
c) Điểm M nằm trên đường thẳng nào để diện tích (MBC bằng diện tích (ABC
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.