Kiểm tra hình 1 tiết – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm tra hình 1 tiết, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bai 1(1diem):Hay dien dau X ma em chon:
Cau Noi dung Dung Sai
1
Hai duong thang phan biet cung vuong goc voi duong thang thu 3 thi song song voi nhau
X

2
Hai duong thang cat nhau thi vuong goc

X

3
Duong trung truc cua doan thang la duong thang vuong goc voi doan thang tai trung diem cua no
X

4
Qua mot diem nam ngoai duong thang co 2 duong thang song song voi duong thang do thi chung trung nhau
X

Bai 2(2 diem)
a)Phat bieu tinh chat 2 duong thang song song
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)Viet gia thiết,kết luận của định lí đó bằng kí hiệu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3(3 điểm):
Biết a song song b,goc A=30 độ,góc B=45 độ
Tính goc AOB?
Baì 4(3điểm)
Góc xOy=90 độ và điểm A ở trong góc đó.Kẻ Ab vuông góc với Ox,AC vuông góc với Oy
a)Có Các đường thẳng nằm song song với nhau?
b)Tính góc BAC
Bai 5(1điểm)
Cho đường thẳng a va 3 điểm A,B,C không nằm trên đường thẳng a.Biết:AB song song a;Bc song song a.Chứng minh 3 điểm A,B,C thẳng hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.