kiem tra HH – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiem tra HH, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ………………………….. Kiểm tra 45 phút
Lớp: 7 Môn: Hình 7

Điểm Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài
I. Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cáI đứng trước câu trả lời em cho là đúng
Câu 1. Hai đường thẳng xy và x’y’ cắt nhau tại M, ta có:
M1 đối đỉnh với M2
M2 đối đỉnh với M3
M2 đối đỉnh với M3
M1 đối đỉnh với M4
Câu 2. Đường thẳng xy là đường trung trực của AB nếu:
Đường thẳng xy vuông góc tại AB
Đường thẳng xy vuông góc với AB tại A và B
Đường thẳng xy đI qua trung điểm của đoạn thẳng AB
Đường thẳng xy vuông góc với AB và đI qua trung điểm của đoạn thẳng AB
Câu 3. Hai đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tạo thành
Một góc vuông
Hai góc vuông
Bốn cặp góc đối đỉnh
Bồn góc vuông
Câu 4. Nếu có 2 góc
Đối đỉnh với nhau thì bằng nhau
Bằng nhau thì đối đỉnh với nhau
Cùng có số đo 900 thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh
Câu 5. Hai đường thẳng song song là:
Hai đường thẳng không cắt nhau
Hai đường thẳng không có điểm chung
Hai đường thẳng không vuông góc với nhau
Hai đường thẳng phân biệt
Câu 6. Tiên đề ơclit được phát biểu là: Qua 1 điểm ở ngoàI 1 đường thẳng
Có ít nhất 1 đường thẳng song song với đường thẳng đó
Có nhiều hơn 1 đường thẳng song song với đường thẳng đó
Có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó
Chỉ có 1 đường thẳng song song với đường thẳng đó
Câu 7. Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
a, Nếu a//c và b//a thì ………………………………………..
b, Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b và có một góc so le trong bằng nhau thì ……………………………
Câu 8. Điền dấu “x” vào ô thích hợp
Câu
Đúng
Sai

a, Nếu a⊥c và b⊥c thì a//b
b, Nếu a⊥c và b//a thì c//b

II. Tự luận
Câu 9. Cho đoạn thẳng AB = 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB (nêu rõ cách vẽ)
Câu 10. Cho hình vẽ
A, Vì sao a2 // a3
B, Tính số đo góc C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.