Kiểm Tra HH 9 C III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm Tra HH 9 C III, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS TT PHƯỚC AN HỌ TÊN:………………………..
KIỂM TRA
HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG III
Thời gian: 45

A.TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM): Chọn kết quả đúng nhất trong các câu sau :
Câu 1)Độ dài cung tròn 600 của đường tròn đường kính 12cm là :
A.
Câu 2) Cho hình vuông ngoại tiếp đường tròn ( O ; R ) thì chu vi hình vuông bằng :
A. 4R ; D. 8R
Câu 3) Cho đường tròn ( O )có góc AOB bằng 300 (A và B thuộc (O)) thì số đo của cung lớn AB bằng : A. 600 ; B. 3300 ; C. 300 ; D . 1650
Câu 4) Cho đường tròn ( O ) có góc DEF bằng 400 ( D; E; F thuộc (O) ) thì số đo của cung DEF bằng :
A. 2800 ; B. 3200 ; C. 1400 ; D . 800
Câu 5) Hai tiếp tuyến tại hai điểm A , B của một đường tròn (O) cắt nhau tại M và tạo thành góc AMB có số đo bằng 700 thì số đo của góc ở tâm chắn cung AB là :
A. 1200 ; B . 400 ; C. 1100 ; D. 1300
Câu 6) Cho đường tròn ( O ) có hai dây cung AC và BD cắt nhau tại M .Số đo các cung AB, BC và CD lần lượt là : 1000 ; 300 ; 600 thì số đo của góc AMD bằng :
A. 1000 ; B. 600 ; C. 500 ; D. kq khác
B. TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)
Bài 1: (5,5 ĐIỂM)
Cho (ABC có Â = 90( ; AB ( AC ; đường cao AH. trên HC lấy điểm D sao cho HD = HB.
Kẻ CE ( AD ( E ( AD ). CMR :
a/ Tứ giác AHEC nội tiếp. Xác định tâm O của đường tròn này ;
b/ AB là tiếp tuyến của (O)
c/ CH là phân giác củaACE
d/ Tính S hình giới hạn bởi các đoạn thẳng CA ; CH và cung nhỏ AH của (O).
Biết AC = 8cm ;ACB = 30(
Bài 2: (1,5 ĐIỂM)
Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) . Các đường thẳng AB và CD cắt nhau tại E, các đường thẳng AD và BC cắt nhau tại F . Ex và Fy lần lượt là tia phân giác của góc BEC và góc DFC.
Chứng minh : Ex Fy.
——————(HẾT(——————-

TRƯỜNG THCS TT PHƯỚC AN HỌ TÊN:………………………..
KIỂM TRA
HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG III
Thời gian: 45

A.TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM): Chọn kết quả đúng nhất trong các câu sau :
Câu 1) Cho ( O ; 5cm ) thì diện tích của hình tròn ( O ) bằng
A. 5 ( cm2 ) ; B. 25 ( cm2 ) ; C. 252 ( cm2 ) ; D. 10 ( cm2 )
Câu 2) Cho ( O ; 5cm ) có sđ = 1000 thì độ dài cung AB là :
A.
Câu 3) Đường tròn ( O ; R) có dây cung AB = R thì số đo cung nhỏ AB là :
A. 1500 ; B . 600 ; C. 1200 ; D. 300
Câu 4) Cho đường tròn (O ; 4cm) có dây cung AB = R .Diện tích hình quạt OAB là :
A.
Câu5) Bán kính hình tròn là bao nhiêu nếu có diện tích 36( (cm2)
c. 4cm b. 6cm c. 3cm d. 5cm
Câu 6). Một hình tròn có chu vi là 6( (cm) thì diện tích là :
a. 3( (cm2) b. 4( (cm2) c. 6( (cm2) d. 9( (cm2)
B. TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)
Bài 1. (5,5 đ)
Cho vuông tại A. Trên cạnh AC lấy điểm M, vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn.
b) ACBACS.
c) Tính diện tích và chu vi đường tròn ngoại

Hỏi và đáp