kiem tra hh 6 so 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiem tra hh 6 so 2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Trúc Lâm Ngày 14. tháng 2 năm 2011
Bài kiểm tra 45’ ( bài số 4)
Môn : số học
Họ và tên : …………………………………………………………………Lớp : 6A
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

I . Phần trắc nghiệm (3 đ)
Câu 1 (1đ) : Điền từ đúng (Đ), sai (S) vào ô vuông trong mỗi mệnh đề sau:
a) Góc là hình tạo bởi 2 tia cắt nhau.
b) Nếu Oz là tia phân giác của xOy thì xOz = zOy
c) Tam giác ABC là hình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA.
d) Mọi điểm nằm trên đường tròn đều cách tâm một khoảng bằng
bán kính.
Câu 2 (2đ) : Trong hình vẽ sau đây:
a) Kể tên dây trong hình vẽ: ………………………………………………………………..
b) Kể tên các bán kính trong hình vẽ. ……………………………………………………………….
c) Kể tên các tam giác trong hình vẽ. ……………………………………………………………….
d) Dùng thước đo góc đo ACB ………………………………………………………………..
II . Phần tự luận : (7 đ)
Câu 4 (4đ) :
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Ot và Oy sao cho xOt = 300, xOy = 600.
a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính tOy ?
c) Tia Ot có là tia phân giác của xOy không? Vì sao?
Bài 5: (3đ) Vẽ góc bẹt xOy, vẽ tia Ot sao cho yOt = 80o.
a) Tính số đo xOt ?
b) Vẽ tia phân giác Om của yOt và tia phân giác On của tOx. Hỏi hai góc mOt góc tOn có phụ nhau không? Giải thích?
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.