Kiểm tra hết học kì 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm tra hết học kì 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………………………
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Lớp 7 A
MÔN : TOÁN
Năm học 2009-2010
Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm
Câu 1: Khi x = – 0,5 thì |x| = ?

A. – 0,5
B. 0,5
C. 0,5
D. Đáp án khác

Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy, điểm M(3;-9) nằm ở góc

A. I
B. II
C. III
D. IV

Câu 3: Kết quả || bằng ?

A.
B.
C. –
D.

Câu 4 Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng y = x-2 đi qua điểm

A. (1;3)
B. (3;2)
C. (3;-2)
D. (-3;-2)

Câu 5 Điểm A(1;-6) nằm trên đồ thị của hàm số

A. y = x – 1
B. y = x + 1
C. y = x – 7
D. y = x + 7

Câu 6: y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số 5, thì x tỉ lệ nghich với y theo hệ số

A. 0,2
B. 5
C. – 5
D. 5

Câu 7: Cho |x-1|=0,5 thì x = ?

A. 1,5
B. – 0,5
C.1,5 và – 0,5
D. 1,5 và 0,5

Câu 8: Phép tính bằng

A.
B.
C.
D. –

II. Tự luận
Bài 1: Tính |x| biết:
a. x = – 1,1
b.
c.

Bài 2: Tìm x biết :
a.
b.
c.

Bài 3: a. Vẽ đồ thị hàm số
b. Điểm M(a; 6) thuộc đồ thị hàm số .Tìm a?
Bài 4: Cho tam giác ABC biết AB< AC. Trên tia BA lấy điểm D sao cho BC=BD. Nối C vói D. Phân giác góc B cắt cạnh AC, DC tại E, I.
Chứng minh: Tam giác BED bằng tam giác BEC và IC = ID
Từ A vẽ đường vuông góc AH với DC (H thuộc DC). Chứng minh AH song song BI
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp