Kiểm tra H9 C3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiểm tra H9 C3, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tên HS :…………………………………….. BÀI KIỂM TRA HÌNH 9
Lớp :………………………………………… Thời gian 45 Phút – Đề : A
Câu 1: (2,5 đ) Cho hình vẽ:Biết Sđ cung AC = 800 ; Sđ cung FD = 200 .
Tính số đo các góc:

ABC = …………………………………………………………..
BOC = …………………………………………………………..
CBx = …………………………………………………………..
CIB = ………………………………………………………….
AEC = ………………………………………………………….

Câu 2: (2 đ) Cho hình vẽ:
Biết OA= 2cm. và góc AOB có Sđ bằng 800 hãy tính :
+ Chu vi đường tròn: C =………………………………………….
+Độ dài cung nhỏ AB: =……………………………………….
+ Diện tích hình tròn : S = ………………………………
+ Diện tích hình quạt tròn cung nhỏ AB : Sq= …………………..

Câu 3:( 1đ) Cho tam giác ABC, vẽ các đường cao BE ; CF cắt nhau tại H :
a) Hãy xác đinh các tứ giác nội tiếp được trong đường tròn .
b) Khi các tứ giác nội tiếp hãy chỉ ra tâm của các đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó.
Câu 4: ( 4.5đ ) Từ điểm A cố định ở ngoài đường tròn (O;R), kẻ tiếp tuyến AB và cát tuyến AEF (E, F (O)).
a/ Chứng minh rằng: Góc ABE bằng Góc BFE => AB2 = AE.AF (1.đ)
b/ Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh tứ giác ABOI nội tiếp được . Tìm tâm của đường tròn ngoại tiếp ( 1.đ )
c / Tính theo R phần diện tích giới hạn bởi cung EF và dây EF khi Sđ cung EF bằng 600 (1.đ )
d/ Khi cát tuyến AEF quay quanh A ( Nhưng vẩn đảm bão có giao điểm với đường tròn (O)) thì điểm I chạy trên đường nào ? ( 1đ )- Hình vẽ ( 0.5đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tên HS :…………………………………….. BÀI KIỂM TRA HÌNH 9
Lớp :………………………………………… Thời gian 45 Phút – Đề : B
Câu 1: (2,5 đ) Cho hình vẽ:Biết Sđ cung AC = 700 ; Sđ cung FD = 300 .
Tính số đo các góc:

ABC = …………………………………………………………..
BOC = …………………………………………………………..
CBx = …………………………………………………………..
CIB = ………………………………………………………….
AEC = ………………………………………………………….

Câu 2: (2 đ) Cho hình vẽ:
Biết OA= 4 cm. và góc AOB có Sđ bằng 600 hãy tính :
+ Chu vi đường tròn: C =………………………………………….
+Độ dài cung nhỏ AB: =……………………………………….
+ Diện tích hình tròn : S = ………………………………
+ Diện tích hình quạt tròn cung nhỏ AB : Sq= …………………..

Câu 3:( 1đ) Cho tam giác MNP, vẽ các đường cao NE ; PF cắt nhau tại H :
a) Hãy xác đinh các tứ giác nội tiếp được trong đường tròn .
b) Khi các tứ giác nội tiếp hãy chỉ ra tâm của các đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó.
Câu 4: ( 4.5đ ) Từ điểm A cố định ở ngoài đường tròn (O;R), kẻ tiếp tuyến AB và cát tuyến AEF (E, F (O)).
a/ Chứng minh rằng: Góc ABE bằng Góc BFE => AB2 = AE.AF (1.đ)
b/ Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh tứ giác ABOI nội tiếp được . Tìm tâm của đường tròn ngoại tiếp ( 1.đ )
c / Tính theo R phần diện tích giới hạn bởi cung EF và dây EF khi Sđ cung EF bằng 600 (1.đ )
d/ Khi cát tuyến AEF quay quanh A ( Nhưng vẩn đảm bão có giao điểm với đường tròn (O)) thì điểm I chạy trên đường nào ? ( 1đ )- Hình vẽ ( 0.5đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hỏi và đáp