Kiem tra H 7 chuong I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiem tra H 7 chuong I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên :……………………………………….Lớp :… Bài số :

Kiểm tra : Hình học
(Thời gian 45 phút)

Điểm

Lời phê của cô giáo

Đề bài
Bài 1:Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai ?

1/ Nếu hai góc bằng nhau và có một cặp cạnh là các tia đối thì hai góc đối đỉnh .
2/ Nếu hai đường thẳng vuông góc với nhau thì hai đường thẳng đó cắt nhau.
3/ Nếu đường thẳng là trung trực của đoạn thẳng thì đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy
4/ Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau .
5/ Hai đường thẳng trùng nhau khi chúng có hơn một điểm chung .

Bài 2:
a/Hãy phát biểu các định lý được diễn tả bởi hình vẽ sau :
b/ Viết giả thiết và kết luận của định lý đó bằng kí hiệu.

Giải:

Bài 3:
Cho tam giác ABC có góc ACB =300. A x
Vẽ AHBC ( HBC ) .
Vẽ tia A x AH .
a/ Chứng minh A x// BC.
b/ Tính số đo góc CAx . B H 3 0 C

Bài 4:
Cho tam giác ABC có AB=AC. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C lấy điểm M sao cho BAMB và AM=AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B lấy điểm N sao cho CANC và AN=AC . Từ A vẽ đường thẳng dBC.
Chứng minh đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng MN.

Họ và tên :……………………………………….Lớp :… Bài số :

Kiểm tra : Hình học
(Thời gian 45 phút)

Điểm

Lời phê của cô giáo

Đề bài
Bài 1:Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai ?

1/ Nếu hai góc chung đỉnh và bằng nhau thì hai góc đối đỉnh .
2/ Hai đường thẳng không có điểm chung thì chúng song song .
3/ Nếu đường thẳng là trung trực của đoạn thẳng thì đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy.
4/ Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau .
5/ Nếu hai đường thẳng vuông góc với nhau thì trong các góc tạo thành có một góc vuông

Bài 2:
a/Hãy phát biểu các định lý được diễn tả bởi hình vẽ sau Biết a//b
b/ Viết giả thiết và kết luận của định lý đó bằng kí hiệu.
Giải:

Bài 3:
Cho tam giác ABC có góc ACB =300. A x
Vẽ AHBC ( HBC ) .
Vẽ tia A x // BC .
a/ Tính số đo góc HAx .
b/ Tính số đo góc CAx . B 3 0 C
H

Bài 4:
Cho tam giác ABC có AB=AC. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C lấy điểm M sao cho BAMB và AM=AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B lấy đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.