kiem tra giua ky 2toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiem tra giua ky 2toan 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD Thanh Oai
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK II ( 2009 – 2010)
Trường THCS Viên Môn : Toán – Lớp 6
Thời gian làm bài : 60 phút
I ./ Trắc nghiệm ( 2 điểm ) Chọn câu đúng nhất :
1/ Phân số rút gọn đến tối giản là :
a) b) c) d)
2/ Có bao nhiêu số nguyên là ước của số -6 :
a) 4 b) 6 c) 8 d) 10
3/ Góc phụ với góc có số đo 50 là góc có số đo :
a) 90 b) 40 c) 180 d) 130
4/ Tia Ok là tia phân giác của góc xOy khi :
a) xOk = kOy.
b) xOk + kOy = xOy.
c) xOk + kOy = xOy và xOk = kOy.
d) Cả 3 câu trên đều sai .
II./ Bài tập :
Bài 1 : Rút gọn phân số đến tối giản : ( 1 đ )
Bài 2 : Quy đồng mẫu số các phân số sau : ( 1 đ )

Bài 3 : Tìm x C Z biết : ( 2đ )
-15 + x = -18 b)
Bài 4 : Xem hình vẽ và trả lời câu hỏi : ( 1 đ )

Trong hình có tất cả bao nhiêu góc ?viết tên các góc ?
Hãy kể tên các góc nhọn có trong hình ?
Bài 5 : ( 3đ )
Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ hai tia Oy và Ot sao cho xOy = 60 ,
xOt = 120
Trong ba tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
So sánh xOy và yOt ?
Tia Oy có phải là tia phân giác của xOt không ? Vì sao ?

Hỏi và đáp