kiem tra giua hoc ki 1 nam hoc 2012 – 2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về kiem tra giua hoc ki 1 nam hoc 2012 – 2013, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

GD & ĐT Giồng Trôm.
Trường THCS Hoàng Lam

ĐỀ KIỂM TRA LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề )
I/ Phần trắc nghiệm : ( 3điểm ) ( mỗi câu 0,5 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết qủa đúng trong các câu sau :
Câu 1: Tổng 42 + 49 + 2100 chia hết cho:
A.8 B.3 C.5 D.7
Câu 2: Tính x20 . x5 = viết dưới dạng luỹ thừa là :
A. x4 B. x25 C. x 15 D. x100
Câu 3 : Cho số M = 935* số M chia hết cho cả 2 và 5 thì thay * bởi số nào :
A. 2 B. 5 C. 0 D. không có số nào
Câu 4 số có hai chữ số giống nhau chia cho 5 thiếu 1, chia cho 2 dư 1là số :
A. 99 B. 88 C. 77 D. 66
Câu 5 tập hợp bội của 7 nhỏ hơn 40 là ;
A. 0;14; 21 B. 21;28;35 C. 7; 14;21;28; 35 D. 0;7; 14;21;28;35
Câu 6 Hai tia đối nhau là :
Hai tia chung gốc
Hai tia tạo thành một đường thẳng
Hai tia chung gốc và tia này nằm trên tia kia
Hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng
Phần tự luận : ( 7điểm )
Câu 1 Thực hiện tính (tính nhanh nếu có): ( câu giải đúng 1 điểm)
a/ 15.42+58.15 – 512:510
b/ 27:22+54:53.24 – 3.25
c/ 160 : 17 + [32.5 – (14 + 211: 28)]
Câu 2 Tìm x, biết: ( câu giải đúng 1 điểm)
a/ 2x – 12.4 = 28 b/ 20 + 8.(x + 3) = 52.4 c/ x€B(8) và 40 ≤ x ≤ 72
Câu 3 ( 1 điểm) Tìm số tự nhiên a, biết khi 94 chia 13 thì dược thương là 7 và có số dư là a

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3đ) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 đ

Câu
1
2
3
4
5
6

Đ.án
D
B
C
A
D
D

PHẦN TỰ LUẬN : ( 7đ)

Câu 1a
( 1điểm)
a/ 15.42+58.15 – 512:510
= 15.(42+58) – 25
= 15.100 – 25
=1500 – 25
=1475

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

Câu 1b
( 1điểm)
b/ 27:22+54:53.24 – 3.25
= 25 + 5.24 – 3.32
=32 + 5.16 – 96
=32 + 80 – 96
= 16

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

Câu 1c
( 1điểm)
c/ 160 : 17 + [32.5 – (14 + 211: 28)]
= 160 : 17 + [45 – (14 + 8)]
=160 : 17 + [45 – 22]
=160 : 17 + 23
= 160:40
=4

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

Câu 2a
( 1điểm)
a/ 2x – 12.4 = 28
2x – 48 = 28
2x = 28 + 48
2x = 76
x = 76:2
x = 38

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

Câu 2b
( 1điểm
b/ 20 + 8.(x + 3) = 52.4
8.(x + 3) = 100
8.(x + 3) = 100 – 20
x + 3 = 80:8
x = 10 – 3
x = 7

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

Câu 2c
( 1điểm
c/ x€B(3) và 40 ≤ x ≤ 72
Ta có: B(8) = {0;8;19;24;32

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.