kiem tra ds8 chuong3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiem tra ds8 chuong3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I/ TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: Hai phương trình được gọi là tương đương nếu :
A. Chúng có cùng một tập nghiệm
B. Nghiệm của phương trình này cũng là nghiệm của phương trình kia
Câu 2: Phương trình 3x + 9 = 0 có nghiệm là:
A.3 B.9 C. -9 D. -3
Câu 3: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. 3x-9=0 B. (2x-5)(x+3)=0 C.x-2x=-1 D.(4x-1)(3x-2)=0
Câu 4: Phương trình (x+1)(2x-1) có nghiệm là:
A. 1; B. -1; C. 1;2 D. -1;2
Câu 5: Tập xác định của phương trình là:
A.x0 B. x0 và x2 C. x2 D. x0 và x-

Câu 6: Phương trình (x + 5 )(x – 3 ) = 0 có tập nghiệm là :
A. B. C. D.
Câu 7: Phương trình bậc nhất 3x – 1 = 0 có hệ a, b là:
A. a = 3; b = – 1 B. a = 3 ; b = 0 C. a = 3; b = 1 D. a = -1; b = 3
Câu 8: Điều kiện xác định của phương trình là:

A. x 0 B. x 0; x2 C. x0; x-2 D. x-2
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1: Giải các phương trình sau:(3 điểm)
a) (x-2) (x-3) = 0 b) 3x – 9 = 0
Câu 2: (3 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Lúc về người ấy đi với vận tốc trung bình 30km/h, biết rằng thời gian cả đi lẫn về hết 3giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

đáp án và biểu điểm
I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Mỗi câu đúng 0,5 điểm
Câu 1: A
Câu 2: D
Câu 3: A
Câu 4: B
Câu 5: B
Câu 6: B
Câu 7: A
Câu 8: C
B. PHẦN TỰ LUẬN: (6đ)
Câu 1: (3 điểm)
7a)x-2=0 hoặc x-3=0
x=2 hoặc x=3
b)3x=9
x=3
ĐKXĐ của phương trình : x ≠ -1 và x ≠ 2
=>2(x-2) – (x + 1) = 3x – 11
2x – 4 – x – 1 = 3x – 11
3x – x = 11 – 5 2x = 6 =>x = 3 thoả mãn điều kiện xác định của phương trình
Vậy phương trình có 1 nghiệm là x = 2 =>S = 2
Câu 2: (3 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Lúc về người ấy đi với vận tốc trung bình 30km/h, biết rằng thời gian cả đi lẫn về hết 3giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.