Kiểm tra ĐS7(tiết 50) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm tra ĐS7(tiết 50), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường thcs vĩnh hùng bài kiểm tra 1tiết.
tổ tự nhiên Môn: Đại số.(Tiết50).
Năm học:2009 – 2010.
Họ và tên:………………………………………….. Lớp:7A

Đề bài:
Câu1
Biểu đồ biểu diễn kết quả một bài kiểm tra môn toán của một lớp có dạng như sau:
( Lưu ý: Không có bài có điểm 0).
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái ở trước mỗi kết quả đúng:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Qua biểu đồ trên cho ta có thể biết được :
a)Giá trị N bằng: A) 29; B) 30; C) 36; D) Một kết quả khác
b)Giá trị gần bằng: A) 6,2; B) 6,3; C) 6,4; D) Một kết quả khác.
c) Giá trị của M0 là: A) 6; B) 7; C) 8; D) Một kết quả khác.
d) Tổng tần suất của các giá trị từ 5 đến 10 bằng:
A) 86,6% ; B)78,2%; C)86,7%; D) Một kết quả khác.
Câu2
Số cân nặng của mỗi các bạn trong một nhóm 20 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

32
36
30
32
36
32
30
31
28
28

32
30
32
31
31
45
28
31
31
32

Em hãy dùng các số liệu trên để trả lời các câu hỏi sau:
Dấu hiệu ở đây là gì? Trong bảng trên có bao nhiêu giá trị khác nhau?
Lập bảng tần số và dựa vào bảng tần số vừa lập được để nêu lên Những nhận xét về vấn đề mà người điều tra quan tâm?
Tính số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu?
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?
Bài làm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp