KIEM TRA ĐS CI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIEM TRA ĐS CI, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS PHƯỚC VINH
Lớp: 7/…
Họ và tên:……………………………………………………
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – Năm học: 2013 – 2014
Môn: Đại Số. Giữa chương I – Ngày:……./……../…….
Thời gian: 45’ (Không kể thời gian phát đề)

ĐIỂM
Giám khảo
Lời phê:
BGH duyệt
TT duyệt
In……tờ

Số
Chữ

Đề:
I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Đánh dấu X vào ô vuông của câu trả lời đúng trong các câu sau:
1) là:
A. ( B. ( C. ( D. (
2) bằng:
A. ( B. ( C. ( D. (
3) Trong các số sau đây số nào biểu diễn số :
A. ( B. ( C. ( D. (

4) Cho đẳng thức a.d = b.c tỉ lệ thức nào sau đây là sai (với a,b,c,d 0)
A. ( B. ( C. ( D. (

II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm):
Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự tăng dần:
0,5 ; ; ; ; 0.
Bài 2: (3 điểm):
Thực hiện phép tính:

Bài 3: (3 điểm) Tìm x biết :
a)
b)
c)

Bài làm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.