Kiểm tra ĐS chương III (Đề chẵn) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra ĐS chương III (Đề chẵn), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Minh Tân.
Bài kiểm Tra đại số 7
Chương III

Họ tên:………………………

Lớp:……..
Ngày KT:…./…../2009

(((((((((((((((((((((((((((((((((((

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Đề chẵn:
I/ Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (….) trong các câu sau để được câu đúng.
Số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là …………………………………… của giá trị đó.
Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số ………………… trong bảng “tần số”.
Câu 2: Trong các câu có lựa chọn A, B, C, D khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Điểm kiểm tra toán học kỳ I của học sinh lớp 7C được ghi ở bảng sau:
Điểm (x)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số (n)
2
1
5
9
8
5
7
1
2

a/ Tổng các tần số của dấu hiệu điều tra là:
A. 36 B. 38 C. 40 D. 41
b/ Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 8 B. 9 C. 10 D. 40
c/ Tần số của giá trị 5 của dấu hiệu là:
A. 5 B. 8 C. 4 D. 9
d/ Mốt của dấu hiệu là:
A. 5 B. 8 C. 4 D. 10
e/ trung bình cộng của dấu hiệu là :
A. 5,5 B. 6,0 C. 6,5 D. 7,0
II/ Tự luận: (6 điểm)
Tuổi nghề của 30 giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bản sau:
2
5
9
9
9
7
8
8
14
8

14
7
10
10
8
8
10
10
5
9

9
14
9
8
8
8
8
5
5
8

a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Tính số giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau?
b/ Lập bảng “tần số” và nhận xét.
c/ Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
d/ Tìm mốt của dấu hiệu.
e/ Dựng biểu đồ đoạn thẳng.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((
Bài làm tự luận

Hỏi và đáp