Kiểm tra DS chương I (CKTKN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra DS chương I (CKTKN), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK I .Năm học : 2009-2010
TRƯỜNG THCS NAM CHÍNH Môn: Đại số 9
Tiết 18- Tuần 9 (theo PPCT)
Họ và tên:………………………………………..
Lớp:…………….

Điểm
phê của giáo viên

Phần trắc nghiệm (3 điểm): khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Căn bậc hai của 9 là :
A. -3 B. 3 C. 9 D.3
Câu 2: Giá trị của x để có nghĩa là:
A. x B. x C.x D. x
Câu 3: Kết quả của (với a0)
c) d) +
Bài 2: (1 điểm) Cho biểu thức : P = ( với
a) Rút gọn biểu thức P.
b) Tính giá trị của P khi x = 11+ 6
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH
TRƯỜNG THCS NAM CHÍNH
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK I .Năm học : 2009-2010
Môn: Đại số 9
Tiết 18- Tuần 9 (theo PPCT)
I.trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm

1.D
2.A
3.B
4.C
5.A
6.B

II. Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1( 6 điểm) Thực hiện các phép tính :
a)

(1 điểm)
(0,5 điểm)
b) (với a >0)
= (0,5 điểm)
= (0,5 điểm)
= (0,5 điểm)
c)
= 7 – 2+3 + (0,75 điểm)
= 7 -2+3 +2= 10 (0,75 điểm)
d) +
= (0,5 điểm)
= (1 điểm)
Bài 2: (1 điểm) Cho biểu thức : P = ( với
a) Rút gọn biểu thức P(0,75 điểm)
P = (0,25điểm)
= (0,25 điểm)
(0, 25 điểm)
b) Ta có: khi x = 11+ 6=
P = = (0,25điểm)

B/. TỰ LUẬN :
Câu 1 : Thực hiện các phép tính :
a). b).
c).
Câu 2 : Chứng minh đẳng thức :

Câu 3 : Cho
a) Rút A
b) Tìm giá trị của A khi

Tiết 18 – T9 KIỂM TRA 1 TIẾT
(Căn bậc hai – Căn bậc ba )
I. Mục tiêu:
Về kiến thức: nhằm đánh giá mức độ:
– Biết các định nghĩa về CBH; điều kiện xác định của căn thức bậc hai, HĐT .
– Biết v ận dụng các công thức biến đổi vào giải các dạng toán có liên quan.
– Biết khái niệm về căn bậc ba.
Về kĩ năng: đánh giá mức độ thực hiện các thao tác:
– Vận dụng được các quy tắc biến đổi đơn giản các căn thức bậc hai vào trong tính toán biểu thức có chứa căn thức bậc hai .
– Vận dụng được các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai vào trong tính toán để rút gọn và chứng minh biểu thức có chứa căn thức bậc hai .
II. Ma trận đề:
Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

ĐN, ĐK tồn tại và HĐT
2
1,0
1
1,0
1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.