KIEM TRA DS CHUONG 2 (DUNG TAM) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về KIEM TRA DS CHUONG 2 (DUNG TAM), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 29 KIỂM TRA CHƯƠNG II

I. Mục tiêu:
* Kiến thức: Kiểm tra học sinh các đơn vị kiến thức sau: Định nghĩa, tính đồng biến ( nghịch biến) của hàm số bậc nhất . Vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất, xác định góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b ( a 0) với trục Ox. Vị trí tương đối của hai đường thẳng và hệ thức
*Kỹ năng: Học sinh vận dụng linh hoạt vào từng bài tập cụ thể Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, xác định tọa độ giao điểm bằng phép tính, tính góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox; Tìm điều kiện của tham số
* Thái độ: Rèn tính cẩn thận trong biến đổi, vẽ đồ thị, sử dụng tính chất; tính trung thực
II. Chuẩn bị:
+GV: Đề, đáp án.
+HS: Ôn tập kiến thức chương II.Máy tính bỏ túi
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định tổ chức(1’) :.
2. Phát đề :

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Hàm số bậc nhất và đồ thị
( 4 tiết )
Nhận biết được hàm số bậc nhất ; hàm số đồng biến, nghịch biến
Biết vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất
y = ax + b ( a0) .
Biết tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị.
Vận dụng kiến thức để tính được khoảng cách, diện tích một hình,…

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

1
0,5
5%
1
1
10%
1
0,5
5%
1
0,5
5%

1
1
10%
6
4,5
45%

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
( 2 tiết )
Nhận biết được vị trí tương đối của hai đường thẳng là đồ thị của hàm số bậc nhất.
Căn cứ vào các hệ số xác định được vị trí tương đối của hai đường thẳng là đồ thị của hàm số bậc nhất.
Xác định các dạng đường thẳng liên quan đến đường thắng cắt nhau, song song.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0.5
5%

1
1
10%

3
2
20%

Hệ số góc của đường thẳng
( 3 tiết )

Hiểu được hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a0)
Xác định được hệ số góc của đường thẳng.
Viết được phương trình đường thẳng.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
1,5
10%

1
1
10%
4
3,5
35%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2,5
25%
3
2
20%
4
3,5
35%
2
2
20%
13
10
100%

KIỂM TRA CHƯƠNG II.
MÔN : ĐẠI SỐ. Ngày kiểm tra: 1/12/2011
Họ và tên :……………………………………… Ngày trả bài: /12/2011
Lớp : ……………

Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề :
A. Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi:
A. m 3 B. m -3 C. m >3 D. m 3
2. Điểm nằm trên đồ thị hàm số y = -2x + 1 là:
A. (;0) B. (;1) C. (2;-4) D. (-1;-1)
3. Hàm số bậc nhất y = (k – 3)x – 6 đồng biến khi:
A. k 3 B. k -3 C. k >-3 D. k > 3
4. Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:
A. -8 B. 8

Hỏi và đáp