kiem tra DS c1 lop 7( co bai mo rong cho HS kha gioi) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về kiem tra DS c1 lop 7( co bai mo rong cho HS kha gioi), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra đại số 7
Họ và tên:………………………………………….
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)
Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng nhất
1) (-5)4. (-5)5 kết quả là: a. (-5)9 b. 59 c. 259 d. (-5)20
2) (-1)2003 kết quả là: a. 1 b. -1 c. 2003 d. -2003
3) có kết quả là: a. 8 b. -8 c. d. 64.
4) Nếu thì giá trị của x là: a. 121 b. -121 c. 22 d. -22
5) Cho ba số x, y, z biết rằng x + y + z = 20 và Vậy giá trị của x, y, z lần lượt là: a. 6, 4,10 b. 4, 6, 10 c. 60,40, 10 d) Một kết quả khác
6) Cho x = 5,4738. Khi làm tròn số đến chữ số thập phân thứ ba thì thì số x sẽ là: a. 5,473 b. 5,47 5,4738 d.5,734
II/ PHẦN TỰ LUẬN (7đ)
Bài 1: Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí nhất :
a, b)
c, d) ) (0,25)3.32; e) .
Bài 2: Tìm x biết:
a,
c, d) (x -1)3 = 27; e) (2x + 1)2 = 25;
Bài 3: a) Tìm a, b, c biết nếu và 2a + 3b – c = 50.
Bài 3:b) Số viên bi của ba các bạn Minh, Nam, Hoàng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi các bạn, biết rằng ba các bạn có tất cả 99 viên bi.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.