Kiểm tra ĐS 9 chương IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiểm tra ĐS 9 chương IV, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS TT BÌNH ĐỊNH KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG IV
HỌ VÀ TÊN: MÔN : ĐẠI SỐ LỚP 9
LỚP 9A Ngày kiểm tra:

Đề I
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D mà em cho là đúng:
1/ Điểm P(–1;–2) thuộc đồ thị hàm số y = –mx2 khi m bằng:
A. –2 ; B. 2 ; C. –4 ; D. 4
2/ Điểm M(–3; –9) thuộc đồ thị hàm số:
A. y = x2 ; B. y = –x2 ; C. y = x2 ; D. y = x2
3/ Hàm số y = x2 đồng biến khi x > 0 nếu:
A. m ; C. m > ; D. m = 0
4/ Phương trình x2 – 5x – 6 = 0 có một nghiệm là:
A. x = 1 ; B. x = 5 ; C. x = 6 ; D. x = – 6
5/ Phương trình nào trong các phương trình sau có nghiệm kép:
A. –x2 – 4x + 4 = 0 ; B. x2 – 4x – 4 = 0 ; C. x2 – 4x + 4 = 0 ; D. Cả 3 câu đều sai
6/ Không giải phương trình, dùng hệ thức Vi-ét hãy tính tổng và tích các nghiệm của mỗi phương trình:
Phương trình
Tổng hai nghiệm
Tích hai nghiệm

a) 0,2×2 – 0,7x + 0,2 = 0
b) x2 + x – = 0
x1 + x2 =
x1 + x2 =
x1.x2 =
x1.x2 =

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6,5 điểm)
BÀI 1: (3,0 điểm)
Cho hai hàm số: y = x2 và y = –x + 2.
a) Vẽ đồ thị các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao diểm của hai đồ thị đó bằng đồ thị và kiểm tra lại bằng phương pháp đại số.
Bài 2: (1,5 điểm)
Giải phương trình: –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.