kiem tra đs 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra đs 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp 8… Môn: ĐẠI SỐ
Điểm

Lời phê của Giáo viên

Thời gian: 45phút

Trắc nghiệm: (3điểm) Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng
Câu 1: Tích của (5x2y – ).3xy là:
A. 13xy. B. 15x3y2 – x 2y3 . C. 15x3y – x2y3 . D. 15x3y2 – x2y3
Câu 2: Tích của ( x + 2 )( x2 – 2x + 4) bằng:
A. x3 + 8 B. x3 – 8. C. (x + 2)2 D. (x – 2)2 Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 – 4x + 4 tại x = 12 là:
A. 10 B. 100 C. 1000 D. 10000
Câu 4: Thương của (-9x2y3) : (-3xy2) bằng:
A. -3xy B. -27xy C. 3xy D. 27xy
Câu 5: Kết quả của phép chia (4×2 – 25y2 ) : ( 2x + 5y) bằng:
A. 2x + 5y B. 2x – 5y C. ( 2x + 5y)2 D. ( 2x – 5y)2 Câu 6: Phân tích đa thức x3 – 4x kết quả nào sau đây là đúng nhất.
A. x(x – 4); B. x(x2 + 4); C. x(x2 – 2); D. x(x + 2)(x – 2)
II. Tự luận: (7 điểm) Trình bày đầy đủ các bài sau vào phần bài làm.
Câu 1: (3,5đ)
Tính chia (trường hợp không chia hết hãy viết dưới dạng A = B.Q +R, R là đa thức dư)
a) (6×4 – 3×3 + 12×2):3×2 b) (x3 – 3×2 + x – 3):(x – 3) c) (2×3 + 3x – x2 + 2):(x2-1)
Câu 2: Tìm số thực x biết: (2đ)
a) 2x(x – 1) + x – 1 = 0 b) x2 – x – 2= 0
Câu 3: 1,5đ
Tìm các số nguyên a để giá trị của biểu thức a3 – 3a2 – 3a – 3 chia hết cho giá trị của biểu thức
a2 + a + 1
BÀI LÀM

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Trắc nghiệm:( 3điểm)
Mỗi câu đúng đạt 0,5đ
1.D 2.A 3.B 4.C 5.B 6.D
II. Tự Luận: ( 7điểm)
Câu 1: (3,5đ)
Tính chia (trường hợp không chia hết hãy viết dưới dạng A = B.Q +R, R là đa thức dư)
a) (6×4 – 3×3 + 12×2):3×2 = =2×2-x+4 1đ
b) (x3 – 3×2 + x – 3):(x – 3)= = x2 + 1 1đ
c) (2×3 + 3x – x2 + 2):(x2-1)KQ là: 2×3 + 3x – x2 + 2=(x2-1)(2x-1)+(5x+1) 1,5đ
Câu 2: (2đ)
a) 2x(x – 1) + x – 1 = 0 x = 1, x= 1đ
b) x2 – x – 2= 0 x = -1, x= 2 1đ
Câu 3:
a3 – 3a2 – 3a – 3 = (a2 + a + 1)(a – 4) + 1 0,5đ
từ đó suy ra a2 + a + 1 phải là ước của 1 a = -1, n=0 1đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.