KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG III, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS
Họ và tên: …………….……………
Lớp:7..…
KIỂM TRA MỘT TIẾT NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Đại số 7
Thời gian:45 phút (không kể thờigian phát đề)

Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ
Bài 1 (2,0điểm). Viết công thức tính số trung bình cộng của dấu hiệu ?
Bài 2 (8,0điểm). Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7C được ghi lại ở bảng sau:
10
13
13
15
15
10
13
15
17
17

15
15
17
13
15
17
10
17
17
15

9
16
17
18
15
6
17
18
14
14

15
14
13
15
14
15
13
9
8
9

a/ Dấu hiệu ở đây là gì ? Có bao nhiêu giá trị ? Bao nhiêu giá trị khác nhau ?
b/ Lập bảng “tần số” và rút ra một số nhận xét ?
c/ Tính số trung bình cộng ? Tìm mốt của dấu hiệu ?
d/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ?
Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.