KIEM TRA DAI SO CHUONG I – 45′ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KIEM TRA DAI SO CHUONG I – 45′, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lộc Giang
Họ và tên :
Lớp : 85
Điểm
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : Đại số –Đề A
Ngày:

I/Trắc nghiệm(5 đ)
A/Chọn đúng bằng cách khoanh tròn
Câu 1/ Cho (–y )7 : (–y )3
a/ y4 b/ –y4 c/ y2 d/ –y2
Câu 2/ Cho tích ( x + 2)(x2 – 2x + 4 )
a/ x3 – 8 b/ x3 + 8 c/ (x + 2 )3 d/ (x – 2 )3
Câu3:A. x3-y3=(x-y)(x2-xy+y2) B. x3-y3=(x-y)(x2+xy+y2)
C. x3-y3=(x-y)(x2-2xy+y2) D. kết quả khác
Câu4: 452+90.55+552 có kết quả là:
A 100 B.10 C.200 D.Kết quả khác
Câu 5:(2x-y)(2x+y) có kết quả là:
A.4×2+y B. 4×2-y C.4x-y2 D.Kết quả khác
B/ Điền vào chổ trống
Câu 6/ x2 + 6xy+ ………………. = (………………… + 3y)2 Câu 7: (2x-y)3=. . . . . . . . . .
Câu 8:x3-27=. . . . . . . . . . . .
C/ Điền dấu x vào ô thích hợp
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

9
(x2 – 1) : ( x – 1) = x + 1

10
( x2 – 4y2) = (x – 4y)(x+4y)

II/ Tự luận( 5đ )
1/ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a/ 5×2 + 5xy – x – y (1đ)
b/ x2 – 2x + 1 – 4y2 (1đ)
2/ Tìm x , biết:
ax(x + 6 ) = 0(1đ)
b/ ( x + 4)2 – 3x(x + 4) = 0 (1đ)
3/ Tìm a để 2 x3 – 3×2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2 (1đ)
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hỏi và đáp