kiem tra dai so chuong 1 lop 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra dai so chuong 1 lop 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 18 Kiểm tra 45 PHÚT chương I Ngày soạn :06/10/2014
Ngày soạn: /10/2014

I.Mục đích của đề kiểm tra:
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt được của học sinh theo chuẩn kiến thức ,kỷ năng ,từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp phù hợp trong quá trình dạy học.
II. Hình thức của đè kiểm tra:
Đề kiểm tra được ra theo hình thức tự luận
III. MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG I

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TL
TL

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TL
TL

Căn bậc hai

-So sánh căn bậc hai

2

2.0

1 1.0

Rút gọn biểu thức

-Biến đổi các hạng tử thành căn đồng dạng bằng cách đưa thừa số ra ngoài dấu căn
-Áp dụng hằng đẳng thức .
-Trục căn thức ở mẫu

4

3.5

1 1.0
2 2.0

Giải phương trình

Giải phương trình dạng và = B

2

2,5

2 3.0

Bài tập tổng hợp

-Vận dụng hằng đẳng thức thứ 7để quy đồng mẫu, cộng, trừ, nhân chia phân thức.
Tìm giá trị của biến để phân thức nhận giá trị nguyên
2

2

1 1.5
1 1.5

Tổng
2
2.0
4
5.0
2
1.5
1
1.5
10
10

IV. Biên soạn câu hỏi theo ma trận:
Bài 1: (1.0 điểm): So sánh hai số sau: 5 và 3
Bài 2: (3,0 điểm): Rút gọn các biểu thức sau:
A =
B =
C =
Bài 3: (3.0 điểm).Tìm x biết:
a)
b)
Bài 4: (3,0 điểm) Cho biểu thức: A = với x 0 và x 1
Rút gọn biểu thức A.
Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức A nguyên.
V Đáp án và biểu điểm

Bài
Nội dung
Điểm

1
(1.0đ)
Ta có 5= và 3=.
Mà > nên 5>3
0,5
0,5

2
(3đ)
A = =
0,5+0,5

B = =
= (-1) – (+2) = -3
0,5
0,5

C = =

0,5

0,5

3
(3,5đ)

Vậy x= 81
(HS không tìm điều kiện vẫn đạt tròn điểm)

0.5
0,5
0,5

b)= 5
= 5
Vậy S =

0,5
0,5
0.5

4
(2đ)
Rút gọn: A =

= =

0.5

0.5

b)A =
ĐểA thìƯ(2) =
Mà Vậy không có giá trị nào của x để giá trị của biểu thức A nguyên

0.5

0.5

Điều chỉnh bổ sung

Ký duyệt, ngày tháng10 năm 2014

Kiểm tra Đại số 9 : Thời gian 45 (phút) ngày …tháng …..năm 2012
Họ và tên học sinh :………………………………………………………………. lớp 9A…
Điểm
Phần nhận xét của thầy cô giáo

Bài 1: (1,5 điểm): a) Tìm giá trị của x để căn thức có nghĩa.
b) So sánh hai số sau: 5 và 3
Bài 2: (3,0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.