Kiem tra Dai so 9 tuan 31 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiem tra Dai so 9 tuan 31, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Các đề kiểm tra

Cho phương trình: x2 + 2x – 7 = 0 có hai nghiệm x1; x2. không giải phương trình hãy tính:
x1 + x2 ; x1.x2 ; x12 + x22 ;

Cho hàm số y = – x2 có đồ thị là (P) và y = -x – 2 có đồ thị là (D)
Vẽ(P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ, xác định tọa độ giao điểm.

Cho phương trình : x2 + mx + m – 5 = 0 (1)
a) giải phương trình khi m = 2
b) Chứng tỏ phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu:

4 . Cho phương trình : ( 1 ) ( với m là tham số )

a, Chứng tỏ phương trình ( 1 ) luôn có nghiệm với mọi m .
b, Gọi là hai nghiệm của pt ( 1 ) . Tính các biểu thức sau theo m :

c, Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức E = x12 +x22 +3x1x2 khi m thay đổi.

5. Cho tam giác ABC vuông góc tại A; kẻ đường cao AH và phân giác BE
(HBC; EAC), kẻ AD vuông góc với BE (DBE).
Chứng minh: tứ giác ADHB nội tiếp. Xác định tâm O của đường tròn này.
Chứng minh: góc EAD bằng góc HBD và OD song song với HB.
Biết góc ABC bằng 600; AB bằng 4cm. Tính phần diện tích tam giác ABC nằm ngoài đường tròn O.

6. Cho ( O, OC = 4 cm). Từ trung điểm H của OC kẻ dây AB OC. Từ A,B kẻ 2 tiếp tuyến của ( O, OC ) cắt nhau tại M
a. CM : ◊ MAOB nội tiếp.
b. cm : AC là phân giác của góc MAB
c. Tính diện tích hình viên phân ACB
d. Cm : ( MAB đều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.