kiểm tra đại số 9 chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về kiểm tra đại số 9 chương I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG : THCS Đông Hà MÔN : TOÁN LỚP 9
(Tiết 17 Tuần 9 theo PPCT)

Họ và tên : …………………………
Lớp : 9……
Điểm :
Lời phê của Thầy ( Cô )

I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm ) : Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1 : xác định khi :
A. x < – 2 B. x ≥ 0 C. x ≥ –2 D . x ≤ –2
Câu 2 : Tính được kết quả là :
A. 4| a | B. –4a C . ± 4a D . 4a
Câu 3: Nếu – = 3 thì x bằng
A . 3 B . C . D. 9
Câu 4 : Nếu x < 0 thì bằng
A . x – 1 B. ± (x – 1) C . 1 – x D . ( x – 1)2

Câu 5 : Căn bậc hai số học của 25 là
A . 5 B. –5 C . ± 5 D .cả A,B,C đều sai

Câu 6 :Rút gọn được kết quả là
A . 2 B . C . ( + 1)2 D . 2

II/ TỰ LUẬN: ( 7 điểm )
Bài 1 ( 3 điểm ) Tính :
a) ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) +………………………………………………………………………………… …..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Tìm x, biết (2 điểm) : …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3 (1,5 điểm ) : Cho biểu thức M = với x >0 , x 4
a)Rút gọn biểu thức M
b)Tìm x để biểu thức M >0 .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài4 (0,5điểm) Tính
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG:THCS Đông Hà MÔN: ĐẠI SỐ LỚP 9.
(Tiết 18 Tuần 9 theo PPCT).

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm):Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

C
A
D
C
A
B

II/ TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
Bài 1 ( 2,5 điểm ) Tính :
a) = ( 0, 25 điểm )
= ( 0,25 điểm )

b) = ( 0, 5 điểm )
= 30 ( 0,5 điểm )

c) + = ( 0, 5 điểm )
= 4 ( 0,5 điểm )
Bài 2.
3+- = 7
3 = 7 (0,5)
=
x – 3 = (0,5)
x = 8 (0,5)

Bài 3 ( 2 điểm ) :
a)Rút gọn : M = ( 0,75 điểm )
= ( 0,5 điểm )
b) Vì x >0 , , x 4 nên >0 ( 0,25 điểm )
Do đó M > 0 khi – 2 > 0 x > 4 ( 0,5 điểm )

Bài 4( 1 điểm ) :
Điều kiện x 1 ( 0,25 điểm )
x = x – 1 – + 1 = 0 ( 0,25 điểm )
( – 1)2 = 0 ( 0,25 điểm )
= 1
x = 2 ( TMĐK) ( 0,25 điểm )

Hỏi và đáp