kiểm tra đại số 9-chương I theo chuẩn KTKN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về kiểm tra đại số 9-chương I theo chuẩn KTKN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Nắm được đ/n, t/c
Tìm đkxđ,

tính giá trị căn bậc hai

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0
10%
1
1,0
10%
1
0,5
5%

1
1
10%
5
2.5
35%

2.. Các phép tính và các phép biến đổi về căn bậc hai
Tính giá trị biểu thức đơn giản
Giải bpt
Rút gọn biểu thức sử dụng nhiều phép biến đổi

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5%

1
0.5
5%

2
5,0
50%

4
6.0
60%

3.. Căn bậc ba
Tìm được căn bậc ba của một số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5%

1
0.5
5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2,0
20%
1
1,0
10%
1
0.5
5%
1
0.5
5%

2
5,0
50%

1
1
10%
10
10
100%

I- Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Câu 1: có nghĩa khi:
A. x – 5; B. x > -5 ; C.x 5 ; D. x 3.

ĐÁP ÁN VÀ THANG
I- Phần trắc nghiệm khách quan:(3,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm. 1C; 2D; 3B; 4C; 5C; 6A.

II- Phần tự luận:(7,0 điểm)
Bài 1: Chứng minh đẳng thức:
Biến đổi vế trái ta có :
VT =
=
=
=
Bài 2:

Bài 3: Cho biểu thức :
a) ĐK: x>0; x≠4
a) Rút gọn P = ( 2 điểm)
b)Tìm x để P >3 ( > 3 ( x > 9 ( 1,5 điểm)

Hỏi và đáp