Kiểm tra Đại số 9 chương 4( 3 đề) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra Đại số 9 chương 4( 3 đề), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng Giáo dục Tiên Lãng
Trường THCS Đại Thắng
Đề kiểm tra 45 phút
Môn Toán – Lớp 9

Đề số 1
I.Trắc nghiệm: ( Chọn câu trả lời đúng rồi điền vào bài thi)
Câu1. Cho hàm số . Kêt luận nào sau đây là đúng?
y= 0 là giá tri lớn nhất của hàm số.
y= 0 là giá tri nhỏ nhất của hàm số.
Xác đinh được giá tri lớn nhất của hàm số.
không xác đinh được giá tri nhỏ nhất của hàm số.
Câu 2. cho hàm số . Kêt luận nào sau đây là đúng.
Hàm số trên luôn đồng biến.
hàm số trên đồng biến khi x >0, nghich biến khi x < 0.
Hàm số trên luôn nghich biến.
Hàm số trên đồng biến khi x 0.
Câu 3. Điểm P(-1;2) thuộc đồ thị hàm số khi m bằng
A. 2 B. -4 C. 4 D. -2
Câu 4. Tích hai nghiệm của phương trình là
A. -8 B. 8 C. -7 D. 7
Câu 5. Tổng hai nghiệm của phương trình là
A. B. C. D.
Câu 6. Phương trình có nghiệm x= 2 khi đó m bằng.
A. m = B. C. D. –
Câu 7. Phương trình có nghiệm khi
A. B. C. D.
Câu 18. nếu x1, x2 là nghiệm của phương trình x2 +x – 1 = 0 thì x12 + x22 bằng.

A.1 B. 3 C. -1 D. -3
II. Tự luận.
Câu 9. Giải phương trình sau:
a, 2×2 = 3x b, 2x -5 = 5x+ 4 c, (x – 2)2 – 3 = 2x(1+ x)
Câu 10. Cho phương trình x2 + 2x – 1 + 2m = 0 ( m là tham số)
a, Giải phương trình với m = -2
b,Tìm m để phương trình có nghiệm x = 2 , tìm nghiệm còn lại.
c, Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x12 +x22 = 2

Phòng Giáo dục Tiên Lãng
Trường THCS Đại Thắng
Đề kiểm tra 45 phút
Môn Toán – Lớp 9

Đê số 2
I.Trắc nghiệm: ( Chọn câu trả lời đúng rồi điền vào bài thi).
Câu1. Cho hàm số . Kêt luận nào sau đây là đúng?
y= 0 là giá tri lớn nhất của hàm số.
y= 0 là giá tri nhỏ nhất của hàm số.
Xác đinh được giá tri nhỏ nhất của hàm số.
Xác đinh được giá tri lớn nhất của hàm số.
Câu 2. cho hàm số . Kêt luận nào sau đây là đúng
Hàm số trên luôn đồng biến.
hàm số trên đồng biến khi x >0, nghịch biến khi x < 0.
Hàm số trên luôn nghịch biến.
Hàm số trên đồng biến khi x 0.
Câu 3. Điểm P(-1;- 2) thuộc đồ thị hàm số khi m bằng
A. 2 B. -4 C. 4 D. -2
Câu 4. Tích hai nghiệm của phương trình là
A. -4 B. 4 C. -1

Hỏi và đáp