kiẻm tra đại số 9 chương 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiẻm tra đại số 9 chương 3, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

pĐỀ KIỂM TRA CƯƠNG III – ĐẠI SỐ 9
TRẮC NGHIỆM ( 3 Điểm)
Câu 1: Phương trình nào sau đây không là pt bậc nhất 2 ẩn
2x + 3y = 1 ; B) – x + 4y = 0 ; C) x(y+1) = 2 ; D) 0x – 3 y = 9
Câu2: Cặp số nào sau đây là nghiệm của pt: 4x + 3y = 2
(-1;2) ; B) ( 2;2) ; C) () ; D) (3; – 3 )
Câu 3: Giá trị của a để đường thẳng x + ay = – 5 đi qua điểm A(0;- 1 ) là
– 1 ; B) – 5 ; C) 10 ; D) 5
Câu 4: Hệ pt
Có nghiệm duy nhất ; B) Vô nghiệm ; C) Vô số nghiệm
Câu 5: Hai hệ pt nào sau đây là tương đương
A) B)
C)
Câu6: Câu nào sai
Hai hệ pt bậc nhất hai ẩn có cùng 1 tập hợp nghiệm là 2 hệ pt tương đương
Hai hệ pt bậc nhất hai ẩn vô nghiệm là 2 hệ pt tương đương
Hai hệ pt bậc nhất hai ẩn cùng vô số nghiệm là 2 hệ pt tương đương
TỰ LUẬN: ( 7 Điểm)
Bài1(2 Điểm) : Xác định a;b để hệ pt sau có nghiệm là x= 3; y = -1

Bài 2(3 Điểm) : Một ca nô dự định đi từ A đến B trong thời gian đã định. Nếu ca nô tăng 3 km/h thì đến nơi sớm 2 giờ. Nếu ca nô giảm vận tốc 3km/h thì đến nơi chậm 3 giờ . Tính chiều dài khúc sông AB.
Bài 3( 1 Điểm): Tìm m để hệ pt sau có vô số nghiệm

Bài 4( 1 Điểm): Tìm nghiệm nguyên dương của pt xy – 2x + 3y = 27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.