Kiểm tra đại số 9 chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiểm tra đại số 9 chương 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1

ĐỀ 1:
Bài 1: (2 điểm)
Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa:
a/ b/
Bài 2: (4 điểm)
Thực hiện phép tính:
a/
b/
c/
d/
Bài 3: (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau:
với x < 3
Bài 4: (2 điểm) Tìm x, biết :
a/
b/
Bài 5: (0,5 điểm)
Cho biểu thức: với x ≥ 0
Tìm số nguyên x để A nhận giá trị nguyên.
ĐỀ 2:
Bài 1: (2 điểm)
Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa:
a/ b/
Bài 2: (4 điểm)
Thực hiện phép tính:
a/
b/
c/
d/
Bài 3: (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau:
với x < 4
Bài 4: (2 điểm) Tìm x, biết :
a/
b/
Bài 5: (0,5 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
C =

ĐỀ 3:
Bài 1: (2 ) Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa: a/ b/
Bài 2: (3 ) Thực hiện phép tính:
a/
b/
c/
Bài 3: (2 ) Cho biểu thức:
A =
a/ Tìm điều kiện của a và b để biểu thức A có nghĩa.
b/ Rút gọn biểu thức A.
Bài 4: (2 ) Giải các phương trình sau :
a/ b/
Bài 5: ( 1 )
Chứng minh với ;
ĐỀ 4:
Bài 1: (2 ) Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa: a/ b/
Bài 2: (3 ) Thực hiện phép tính :
a/
b/
c/
Bài 3: (2 ) Cho biểu thức:
M =
a/ Tìm điều kiện của a và b để biểu thức M có nghĩa
b/ Rút gọn biểu thức M.
Bài 4: (2 ) Giải các phương trình sau :
a/ b/
Bài 5: (1 )
Rút gọn:

ĐỀ 5:
Bài 1: Tính
a/
b
c/
d/
Bài 2: phương trình
a/
b/
Bài 3: gọn
a/
b/ với a, b > 0 và a 1
Bài 4: Cho thức
A =
a/ Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa.
b/ Rút gọn biểu thức A.
c/ Tính giá trị của A khi x =

ĐỀ 6:
Bài 1: Tính
a/
b/
c/
d/
e/
Bài 2: Rút gọn
a/
b/
Bài 3: Cho biểu thức
a/ Tìm điều kiện của x, y để biểu thức A có nghĩa.
b/ Rút gọn biểu thức A.
c/ Tính giá trị của A khi x = và
Bài 4: Chứng minh rằng

ĐỀ 7:
Bài 1: Tính
a/
b/
c/
d/
e/
f/
Bài 2: Rút gọn
với a >0 và a1
Bài 3: Chứng minh
a/
b/ với x > 0 và y >0
c/ A = .Chứng minh =0,5 với x0,5
ĐỀ 8:
Bài 1: Tính
a/
b/
c/
d/
e/
Bài 2: Tìm x
a/
b/
c/
d/
Bài 3: Cho biểu thức: Q =
a/ Rút gọn biểu thức Q.
b/ Tìm x để Q = .
c/Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức Q có giá trị nguyên.

ĐỀ 9
Bài 1: (1,0đ)
a) Tìm giá trị của x để xác định?
Bài 2: (2,0đ) Tính
a) (a>0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.